Digital Vision erhåller den första ordern för leverans av digital-TV utrustning till PBS

Report this content

Stockholm, 2002-08-23 - Digital Vision har erhållit den första ordern för leverans av BitLink digital-TV utrustning till Public Broadcasting Service i USA (PBS). Ordern uppgår till drygt 23 miljoner svenska kronor. Leveransen kommer att ske under 4:e kvartalet 2002.
 
PBS har lagt ordern i enlighet med det ramavtal som undertecknades i juli (press release 2002-07-23). Det totala kontraktsvärdet beräknas uppgå till omkring 50 miljoner svenska kronor och planeras bli fördelat på tre beställningar under en treårsperiod.
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden:
  • Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
  • Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
  • Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 11/546 182 00, fax: 08-546 182 09
e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se, Hemsida: www.digitalvision.se

Prenumerera

Dokument & länkar