Dela

Kontakt

 • Johan Friberg

  CEO


  Snickaregatan 40 582 26 LINKÖPING
  0709-650557
  http://www.imagesystemsgroup.se
 • Lotta Öfverström

  Ekonomichef


  Snickaregatan 40 528 26 Linköping
  0132-00188
  http://www.imagesystemsgroup.se
 • Citat

  ”Med dessa avrop ser vi nu till att modernisera våra sågverk till en högre enhetlig standard, som säkerställer förbättrad produktion och underhåll på våra befintliga system”
  säger Peter Rockedahl Teknisk direktör i Timberdivisionen inom Moelven koncernen.
  Det är mycket tillfredställande att konstatera att vi nu gått i mål med alla avrop i detta avtal som en första milstolpe. Nu ser vi fram emot att få leverera och driftsätta våra system
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco.
  ”Vi har tillsammans med Moelven lagt ner mycket arbete på att få till detta avtal på ett bra sätt. Det är därför oerhört tillfredställande att vi nu kan se effekten av detta”
  säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.
  ”Med dessa avrop ser vi nu till att modernisera våra sågverk till en högre enhetlig standard, som säkerställer förbättrad produktion och underhåll på våra befintliga system”
  säger Peter Rockedahl Teknisk direktör i Timberdivisionen inom Moelven koncernen.
  Det är mycket glädjande att AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 49 bygghandlare återigen valt att satsa på RemaSawco som systemleverantör.
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco AB
  Utifrån våra goda erfarenheter från motsvarande installation på Säters så har vi valt att gå vidare och uppgradera även Karbennings sågverk med en leverans av RS-LogProfiler3DX med tillhörande system för bättre mätnoggrannhet och timmersortering.
  Fredrik Marnefeldt VD för AB Karl Hedin Sågverk
  Vi tackar Vida AB återigen för förtroendet att få genomföra de här projekten. Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Vida AB:s strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar. Våra tidigare projekt är kvitton på det goda samarbetet och vi ser fortsatt fram emot att få stötta utvecklingen som en partner till Vida AB.
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco
  Efter en stark avslutning på året går vi in i 2022 med hög förändringstakt. Vi fortsätter investera i utvecklingen av produkter och optimerings-lösningar, samtidigt som övergången till ny affärsmodell pågår.
  Johan Friberg, VD och koncernchef för Image Systems AB
  Det är hedrande att få fördjupa samarbetet med AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 49 bygghandlare. Att AB Karl Hedin valt RemaSawco som leverantör vid sin nya produktionsanläggning i Krylbo, är ett kvitto på att vi fokuserar på rätt områden med våra produkter. Vi tackar AB Karl Hedin för förtroendet och ser verkligen framemot att arbeta vidare tillsammans.
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco
  Vi tackar Kährs för ett mycket gott samarbete och för förtroendet att få fortsätta med steg två i denna omfattande uppgradering och modernisering av produktionslinjen.
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco
  Vi är stolta att för detta förtroende från Kallfass GmbH att via dem leverera ytterligare två Boardscannersystem till den ryska marknaden. Det är en mycket viktig order för vår fortsatta expansion via starka partners i centrala Europa.
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco
  Vi tackar för förtroendet att få genomföra detta projekt. Återigen ser vi fram emot ett utvecklande samarbete med detta snabbväxande företag.
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco
  Vi tackar AB Hilmer Andersson för förtroendet när man nu väljer RemaSawco för att nå ett ökat värdeutbyte och högre produktionskapacitet som ett steg i att förbättra anläggningen.
  Emilien Saindon, VD för affärsområde RemaSawco.
  Vi tackar ELE Trävaru AB för förtroendet att få vara huvudleverantör när man nu väljer att modernisera och effektivisera sitt justerverk. ELE är ett av flera sågverk med liknande inriktning som på senare tid valt RemaSawco som sin samarbetspartner när man tagit klivet från manuell sortering till att införa full automatisk kvalitetssortering. En mycket viktig referens och ett kvitto på vårt framgångsrika och långsiktiga samarbete med kunder och maskintillverkare i sågverksindustrin.
  Emilien Saindon, VD för affärsområde RemaSawco
  Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att genomföra detta viktiga uppgraderingsprojekt. Vi ser det som en bekräftelse på att vårt erbjudande för automation och digitalisering är en trygg och attraktiv framtidslösning för de nordiska sågverken.
  Emilien Saindon, VD för RemaSawco AB
  Det är mycket hedrande och glädjande att GRAB sp, i sitt fortsatta arbete med att öka utbyte och processeffektivitet, väljer att starta detta samarbete med RemaSawco.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  En viktig faktor till varför vi valde att införa 3D- och röntgenmätning är alla de möjligheter till ett ökat värdeutbyte som denna teknik erbjuder, i synnerhet automatisk mätning av diameter under bark året runt, som vi ser kommer att ge oss ett bättre utnyttjande av råvaran då timmerklasserna kan fördelas jämnare och stabilare över tid. Vi ser att RemaSawco, med ett stort antal installationer i Sverige, ligger långt fram med denna teknik och de tillämpningar det ger möjlighet till. Med detta viktiga projekt går vi in i en ny fas i vårt långa samarbete med RemaSawco.
  Erik Hedlund, VD för Hedlunds Timber AB
  Det är mycket hedrande och glädjande att Hedlunds Timber i hjärtat av Dalarna, i sitt fortsatta arbete med att öka utbyte och processeffektivitet, väljer att fördjupa sitt samarbete med RemaSawco.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi tackar AB Gustaf Kähr för förtroendet att få genomföra det här projektet. RemaSawco och Kährs har en lång historia tillsammans i anläggningen i Nybro. Med det nya styrsystemet lägger vi grunden till nästa fas i vårt samarbete.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi tackar Derome Timber för förtroendet att få genomföra det här projektet. Vi ser fram mot att jobba tillsammans med utmaningen att säkerställa och höja kvalitets- och produktionsutfall i Kinnaredssågen. Derome Timber ligger i framkant i hur man kan effektivisera sågverksprocessen och därför är det mycket inspirerande och utvecklande med våra samarbetsprojekt.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Det är mycket glädjande att AB Rundvirke, en del av Rundvirke Industrier med fem trä- och impregneringsindustrier, valt RemaSawco som leverantör i sin fortsatta strävan i att öka utbytet och processeffektiviteten vid anläggningen i Marmaverken.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Det är mycket glädjande att återigen få vara en del i den fortsatta moderniseringen av anläggningen i Svenstavik. Vi tackar Rödins Trä AB för förtroendet och ser framemot projektgenomförandet och ett fortsatt samarbete företagen emellan.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi tackar Eksjö Industri för förtroendet och ser fram mot att få samarbeta i detta projekt samt att få vara en del av företagets satsning på automation och digitalisering. Att Eksjö Industri väljer RemaSawco som samarbetspartner ser vi som en mycket viktig referens och ett kvitto på vårt framgångsrika och långsiktiga samarbete med kunder och maskintillverkare i sågverksindustrin.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi tackar Gausdal Bruvoll för förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt. Vi ser fram mot att få samarbeta med Gausdal Bruvoll i dess satsning på automation och digitalisering. Att Gausdal Bruvoll väljer RemaSawco som samarbetspartner ser vi som en mycket viktig referens i vårt erbjudande till den norska marknaden.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Det är mycket hedrande att AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 48 bygghandlare valt RemaSawco som leverantör i moderniseringsprojektet vid sågverket i Säter. Vi tackar AB Karl Hedin för förtroendet och ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete även på andra områden.
  Johan Friberg, VD Image Systems
  Vi tackar Lotus Timber för förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt. Att Lotus Timber väljer RemaSawco som samarbetspartner visar än en gång att vårt erbjudande och våra produkter möter de höga krav och förväntningar som ställs av den estniska marknaden.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi tackar Glommers Timber för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen av anläggningen i Glommersträsk och vi ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Det är mycket glädjande att Stefan, med gedigen erfarenhet av att skapa tillväxt och lönsamhet har valt att fortsätta den resan hos Image Systems.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Klas Åström har under sin tid på Image Systems medverkat i struktureringen av bolaget över tid och varit mycket viktig för företaget. Klas har bidragit dels som CFO men även tagit ett bredare ansvar i sin roll som medlem av koncernledningen. Jag vill tacka honom för den här tiden och önska honom all lycka till med framtida utmaningar.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi tackar Moelven för förtroendet och uppdraget att genomföra denna uppgradering på Edanesågen. Detta är ett viktigt steg i vårt strategiska samarbete med Moelven att modernisiera och digtalisera deras sågverk
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Det är glädjande och hedrande för RemaSawco att med våra system och lösningar få bidra och vara en viktig del i Moelvens långsiktiga program att modernisera och digitalisera sina sågverk
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi är glada och stolta över att för första gången få erkännandet av den finska marknaden att vår Boardscanner är second-to-none
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Som en fortsättning på det framgångsrika samarbetet mellan Moelven och RemaSawco kring Det Digitala Sågverket har nu turen kommit till Årjäng Såg. Vi ser fram mot denna uppgradering och det lyft som det kommer tillföra vår produktion och vår process
  Christer Hagberg, VD på Moelven Årjäng Såg AB
  Vi tackar Moelven för förtroendet och för det goda samarbetet. Tillsammans visar vi vägen framåt för sågverksindustrin
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få genomföra detta projekt med de högt ställda krav och förväntningar som vi vet att Bergs Timber har.
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Stenvalls Trä investerar nu i sin tredje RS-BoardScannerQ, de övriga två finns på anläggningarna i Lövholmen och Sikfors och var de första RS-BoardScannerQ som installerades. Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få genomföra detta projekt med de högt ställda krav och förväntningar som vi vet att Stenvalls Trä har. Stenvalls Trä är också en mycket viktig och respekterad referenskund där RemaSawco genom åren genomfört ett antal större projekt som omfattat både mätning, styrning, x-ray och optimering för både stock, block och bräda
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Den amerikanska marknaden är en fortsatt trogen kund till Image Systems och vi är mycket stolta och glada över att få leverera till det amerikanska försvaret
  Johan Friberg, VD för Image Systems AB
  Nordwood gör nu sin andra uppgradering till RS-BoardScannerQ, Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få genomföra detta projekt med de högt ställda krav och förväntningar som Nordwood har. Nordwood är också en mycket viktig och respekterad referenskund för den estniska marknaden och att man nu köper sitt andra RS-BoardScannerQ-system från RemaSawco visar att våra lösningar för mätning, optimering och styrning till sågverksprocessen är mycket konkurrenskraftiga.
  Johan Friberg, VD för Image Systems
  Vi tackar Bergkvist-Insjön för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen och framtidssäkringen av styrningen vid anläggningen i Insjön.
  Johan Friberg, VD på Image Systems
  Vi tackar Södra Wood för förtroendet och för möjligheten att tillsammans genomföra detta viktiga och strategiska projekt
  Johan Friberg, VD Image Systems AB
  Vi anser att RemaSawco erbjuder den mest kompletta lösningen på marknaden för timmersortering och inmätning. Denna investering är en viktig kugge i vår fortsatta satsning och modernisering av sågverket i Svärdsjö med målet att öka kvalitet och värdeutbyte i hela sågverksprocessen.
  säger Johan Dunbäck, VD på Boda Såg.
  Vi tackar Boda Såg för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen av anläggningen i Svärdsjö och vi ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete.
  Johan Friberg, VD Image Systems.
  Vi tycker RemaSawco har en bra lösning, det passar den högkapacitetsanläggning vi bygger.
  Victor Holmquist, teknisk chef på Holmen Timber
  Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Holmens satsning i en av Norra Europas mest kompetenta högkapacitetsanläggning för justering.
  Johan Friberg, VD på Image Systems
  Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela justerverket samt ökar möjligheten att med god säkerhet ta fram hållfastsorterat virke av hög kvalitet. Efter att vi har sett nyttan och vinsten med införandet av RS-BoardScannerQ i justerverket på andra enheter inom Moelven gruppen har vi nu beslutat att genomföra liknande projekt, med start i juli 2019.
  Rune Frogner, VD Moelven Numedal AS
  Samarbetet med Moelven och dess olika anläggningar, inte minst inom ramen för den gemensamma utvecklingen av Det Digitala Sågverket, är mycket viktigt för oss och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet.
  Johan Friberg, VD Image Systems
  DGA är en mycket viktig kund för Motion Analysis, både vad gäller användandet av våra traditionella mätprodukter, men också early-adopters av ny teknologi och lösningar som kommer utgöra hörnstenar i Motion Analysis framtid. Vi är mycket glada över det visade förtroendet.
  Johan Friberg, VD för Image Systems
  Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela sågverksprocessen. Förutom att kunna förbättra optimeringen och än effektivare söka ut oönskade föremål i stocken får vi också en betydligt bättre mätning under bark, året runt.
  Nils Andersson, produktionschef och delägare på AB Hilmer Andersson.
  Samarbetet med Hilmer Andersson har pågått i många år och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet
  Johan Friberg, VD Image Systems
  RemaSawco har i detta projekt presenterat den mest kompletta lösningen, och med ett konstruktivt upplägg för integration och driftsättning som minimerar vår stopptid under installationen. Mätsystemet, RS-Z, för kontroll av stockrundvridaren är en intressant produkt som ger oss automatiskt och ögonblicklig uppföljning av funktionen.
  Daniel Holmgren, produktionsansvarig på SCA Munksund.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media