Citat

Vi tackar Södra Wood för förtroendet och för möjligheten att tillsammans genomföra detta viktiga och strategiska projekt
Johan Friberg, VD Image Systems AB
Vi anser att RemaSawco erbjuder den mest kompletta lösningen på marknaden för timmersortering och inmätning. Denna investering är en viktig kugge i vår fortsatta satsning och modernisering av sågverket i Svärdsjö med målet att öka kvalitet och värdeutbyte i hela sågverksprocessen.
säger Johan Dunbäck, VD på Boda Såg.
Vi tackar Boda Såg för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen av anläggningen i Svärdsjö och vi ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete.
Johan Friberg, VD Image Systems.
Vi tycker RemaSawco har en bra lösning, det passar den högkapacitetsanläggning vi bygger.
Victor Holmquist, teknisk chef på Holmen Timber
Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Holmens satsning i en av Norra Europas mest kompetenta högkapacitetsanläggning för justering.
Johan Friberg, VD på Image Systems
Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela justerverket samt ökar möjligheten att med god säkerhet ta fram hållfastsorterat virke av hög kvalitet. Efter att vi har sett nyttan och vinsten med införandet av RS-BoardScannerQ i justerverket på andra enheter inom Moelven gruppen har vi nu beslutat att genomföra liknande projekt, med start i juli 2019.
Rune Frogner, VD Moelven Numedal AS
Samarbetet med Moelven och dess olika anläggningar, inte minst inom ramen för den gemensamma utvecklingen av Det Digitala Sågverket, är mycket viktigt för oss och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet.
Johan Friberg, VD Image Systems
DGA är en mycket viktig kund för Motion Analysis, både vad gäller användandet av våra traditionella mätprodukter, men också early-adopters av ny teknologi och lösningar som kommer utgöra hörnstenar i Motion Analysis framtid. Vi är mycket glada över det visade förtroendet.
Johan Friberg, VD för Image Systems
Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela sågverksprocessen. Förutom att kunna förbättra optimeringen och än effektivare söka ut oönskade föremål i stocken får vi också en betydligt bättre mätning under bark, året runt.
Nils Andersson, produktionschef och delägare på AB Hilmer Andersson.
Samarbetet med Hilmer Andersson har pågått i många år och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet
Johan Friberg, VD Image Systems
RemaSawco har i detta projekt presenterat den mest kompletta lösningen, och med ett konstruktivt upplägg för integration och driftsättning som minimerar vår stopptid under installationen. Mätsystemet, RS-Z, för kontroll av stockrundvridaren är en intressant produkt som ger oss automatiskt och ögonblicklig uppföljning av funktionen.
Daniel Holmgren, produktionsansvarig på SCA Munksund.
RemaSawco har ett långt samarbete med SCA Munksund, och det är med stor entusiasm vi nu tar oss an moderniseringen av såglinjerna. RS-3DLog och RS-Opt är två viktiga hörnstenar för vår satsning att skapa optimalt utbyte i framtidens sågverk. SCA är en viktig partner för oss i vårt arbete att utveckla svensk sågverksindustri.
säger Johan Friberg, VD Image Systems
Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela sågverksprocessen. ”Efter att vi har sett nyttan och vinsten med införandet av RS-BoardScannerQ i justerverket sluter vi nu cirkeln med motsvarande uppgradering i timmersorteringen, i och med införandet av RS-3DXRay.
Christer Hållander, VD och delägare
Samarbetet med Hållanders går nu in i nästa fas och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet. Med RS-3DXRay och RS-BoardScannerQ är två viktiga hörnstenar på plats för framtidens sågverk. Hållanders är en strategisk referenskund för RemaSawco, som nu visar att Det Digitala Sågverket är vägen framåt även för små och medelstora sågverk.
Johan Friberg, VD Image Systems
Bergene Holm AS investerade i en ombyggnad av justerverket på Haslestad, med ett gott resultat, och nu väljer vi att göra motsvarande på vår anläggning i Larvik. För Bergene Holm AS ligger investeringar i digitalisering och automation i fokus, då vi ser det som ett utmärkt sätt att leverera en allt högre kvalitet och därmed öka konkurrenskraften
Håvard Omholt, Teknisk Direktör på Bergene Holm A/S
Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Bergene Holms satsning på ny teknik och ser fram mot ett givande projekt
Johan Friberg, VD för Image Systems
Enligt vår bedömning erbjuder RemaSawco den för oss bästa helhetslösningen med högpresterande kvalitetssortering, integrerad styrning samt förväntat högt utbyte vid hållfasthetssortering. RS-BoardscannerQ passar väl in i vår satsning att modernisera anläggningen och öppnar nya möjligheter för ett större produktutbud.
Dan Törnberg, VD på Ljungträ AB
Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Ljungträs satsning för att modernisera och rusta Ljungträ för framtiden. Vi delar även filosofi med Ljungträ om hur framtidens sågverk bör vara rustade vad gäller flexibilitet i produktmix, digitalisering av produktionsflöde och värdeskapande åtgärder.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi är mycket stolta och glada för det fortsatta och fördjupade samarbetet med Combimill i deras arbete att uppgradera och effektivisera sina sågverk. Combimill är en mycket viktig och respekterad referenskund för den baltiska marknaden. Att man nu köper sitt tredje RS-BoardScannersystem från RemaSawco stärker oss i vår övertygelse att våra lösningar för mätning, optimering och styrning till sågverksprocessen är mycket konkurrenskraftiga.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Enligt vår bedömning erbjuder RemaSawco den mest kompletta lösningen med högpresterande kvalitetssortering, integrerad styrning och hållfasthetssortering. RS-BoardscannerQ passar väl in i vår satsning att bygga en av världens mest produktiva produktionslinjer med justerverk och hyvel integrerat
Jonas Fintling, platschef på Setra Hasselfors
Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Setras satsning i en av Norra Europas mest kompetenta högkapacitetsanläggning för justering med integrerad hyvellinje
Johan Friberg, VD för Image Systems
Vi är mycket glada över att en så teknikkrävande kund som det franska försvaret väljer att lägga den här beställningen. Det är vår första order på POM-systemet och vi är stolta över att i framtiden kunna använda DGA som referens
Johan Friberg, VD för Image Systems
Vi tackar Ingarps Trävaror för förtroendet att få vara med och bygga för framtiden och öka utbyte och prestanda i dess produktionsanläggninga
Johan Friberg, VD för Image Systems
Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i detta projekt som kommer att ta vår mjukvara TrackEye till en ny nivå
Johan Friberg, VD för Image Systems
Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Isojokis strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar
Johan Friberg, VD för Image Systems
För Image Systems är denna order ett kvitto på att vår vidareutveckling av mjukvaran TrackEye lockar ledande företag på den internationella marknaden att investera i vår teknologi
Johan Friberg, VD Image Systems
Vår satsning på den nordamerikanska marknaden har visat sig vara lyckad. Vårt mål att ytterligare utveckla samarbetet med Raptor Inc, till att omfatta såväl nya applikationer som fler regioner i Nordamerika.
Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingsansvarig RemaSawco AB.
Vi är väldigt glada över att integrera oss med Image Systems och dotterbolaget RemaSawco, ett ledande företag inom vår bransch med vilka vi delar visionen om att driva utvecklingen av det Digitala Sågverket.
Juho Virta, majoritetsägare och affärsutvecklingschef i Limab Oy
Vår strategiska plan för tillväxt innefattar både förvärv och organisk tillväxt med nya produkter. Förvärvet av Limab tjänar båda dessa syften då vi dels förvärvar marknadsandelar, dels kompletterar vårt produktutbud med nya produkter som passar väl in i vår ambition att leda utvecklingen av framtidens Digitala Sågverk.
Johan Friberg, VD och koncernchef för Image Systems
Vi är väldigt glada över att ha tecknat ett avtal med en så pass stark internationell partner som Image Systems. Vi har under flera år utvecklat våra produkter inom PIV, vilka har tagit en stor marknadsandel i Asien. Nu är vi redo att ta klivet ut globalt och känner att samarbetet med Image Systems kan ge oss bra förutsättningar för tillväxt.
Wei Runje, grundare och majoritetsägare till MicroVec
För Image Systems är detta avtal väldigt spännande då vi breddar vår produktportfölj och ger oss in på närliggande marknadsområden inom avancerad beröringsfri mätteknik. Vi ger oss vidare in på nya applikationer där vi kopplar samman laserbaserade mätsystem med bildanalys, vilket ligger väl i linje med vår ambition att utveckla helhetslösningar som består av både hård- och mjukvara. Vårt existerande säljnätverk inom Motion Analysis är väl förberedda på denna typ av applikationer och det är en naturlig utveckling av vår affär.
Johan Friberg, VD Image Systems
”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i VIDAs strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Efter det positiva samarbetet och framgången med motsvarande projekt på VIDA Nössemark har vi sett fram emot att få ta nästa steg tillsammans med VIDA
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.
Vi är mycket glada att få vara en del i den fortsatta satsningen vid sågverket i Anundsjö tillsammans med Höglands Såg och Hyvleri AB. Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för vår satsning på optimerade helhetslösningar till sågverksindustrin.
Johan Friberg, VD för Image Systems
Vi är glada att få fortsätta samarbetet med ANS Byglandsfjord Sag, och att ha fått förtroendet att vara en del i den fortsatta och spännande utvecklingen av sågverket..
En spännande order för Image Systems. Vi är mycket stolta och glada över att få fortsätta att leverera till amerikanska försvaret
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar Gällö Timber för förtroendet att få vara en del i den fortsatta och spännande utvecklingen av sågverket i Gällö
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Urban Wiklund, VD för Gällö Timber
Det som fällde avgörandet till RemaSawcos fördel var, dels att man på ett förtjänstfullt sätt levererat och supportat befintlig anläggning, samt att man i slutändan erbjöd den bästa helhetslösningen
Med RS-BoardScannerP erhåller vi marknadens bästa lösning för profilmätning samt även möjlighet att i framtiden utföra grov kvalitetssortering och hållfasthetsklassning redan i råsorteringen. Denna investering är ytterligare en viktig kugge i vårt fortsatta arbete med ny råsortering
Klas Hedlund, produktionsansvarig för Hedlunds Timber AB
Vi är mycket glada att få vara en del i den fortsatta satsningen vid sågverket i Furudal tillsammans med Hedlunds Timber AB. Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vårt RS-BoardScanner-koncept även i råsortering
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar Nordwood för förtroendet att få leverera optimeringen till det nya justerverket och att få vara med som strategisk partner i utbyggnaden och satsningen på Viiratsi Saeveski.
Johan Friberg, VD för Image Systems.
Det är också mycket glädjande att vi, efter framgångarna i Estland, nu bryter ny mark i Baltikum med Vika Wood och vår första leverans av RS-BoardScannerQ till Lettland
Johan Friberg, VD för Image Systems
Vi är vidare stolta över att en så krävande kund som det Franska försvaret väljer att lägga denna typ av strategisk utveckling hos oss
Johan Friberg, VD Image Systems
Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vår produkt RS-BoardScannerQ
Johan Friberg, VD för Image Systems
Det är speciellt glädjande att Trinity ger oss möjligheten att få utveckla verksamheten på sitt sågverk i Korbel genom omfattande investeringar i justerverket, då RemaSawco och Raptor just framgångsrikt levererat en motsvarande anläggning på Trinitys anläggning i Weaverville
Tim Mosher, VD Raptor Inc.
Det är mycket glädjande att Johan Friberg, som har gjort ett fantastiskt arbete under de senaste fem åren med att utveckla affärsområde Motion Analysis till en mycket framgångsrik och lönsam verksamhet, tackat ja till att efterträda Peter Johansson, som valt att lämna bolaget
styrelsens ordförande Thomas Wernhoff.
Vi är stolta och glada över att få vara del av Södra Woods satsning och uppgradering av sågverket i Långasjö
Peter Johansson, VD för Image Systems AB
Vi har beslutat att utveckla vår produktionskapacitet samt ytterligare höja kvaliteten på våra produkter och efter en noggrann utvärdering av olika tänkbara partners föll valet på RemaSawco AB som bedömdes ha den plattform som passar oss bäst för att nå de uppsatta målen
Rune Voldsrud, VD på Fåvang Sag och Hyvleri A/S
Valet av RemaSawco som leverantör av styrning och optimering matchar de högt ställda kriterier och krav som fastställts av oss som huvudleverantör
Stefan Arnqvist, VD AriVislanda AB
Vi har beslutat att säkra vår drift i såglinjen inför framtiden på Moelven Dalaträ AB och efter en noggrann utvärdering av olika tänkbara partners föll valet på RemaSawco som bedömdes ha den plattform som passar oss bäst för fortsatt utveckling mot högre volymer och ökat utbyte
Peter Funk, VD Moelven Dalaträ AB