Citat

I rådande konjunktur- och marknadsläge är det mycket klokt av Vida att passa på att rusta upp och investera så att man står starkare inför den ljusnande framtid som med all säkerhet kommer
VD för RemaSawco, Emilien Saindon
Vi är mycket glada för att Älvsbyhus nu väljer att förnya förtroendet för RemaSawco. Nöjda kunder är det bästa kvittot på det arbete vi gör och det ger oss ny energi att fortsätta jobba för kundernas bästa!
VD för RemaSawco, Emilien Saindon
Att även ATA Timber Widtsköfle nu väljer att installera vår BoardScanner är ytterligare en kvittens på att produkten innehar en särskild plats som marknadsledande skanner för brädhantering. Vi ser fram emot samarbetet och att få bidra till den ökade effektivitet man siktar på.
VD för RemaSawco, Emilien Saindon
Vi är verkligen glada för att Sweden Timber återigen väljer RemaSawco för att säkerställa maximal effektivitet i sina sågverk. Det känns alltid extra bra när man får förnyat förtroende och vi värdesätter vår goda relation med Sweden TImber
VD för RemaSawco, Emilien Saindon
I och med beställningen från Fyrås Trä bekräftas än en gång RemaSawcos unika kompetens och marknadsledande position som helhetsleverantör till sågverkens mätstationer.
VD för RemaSawco, Emilien Saindon
Baltikum är en viktig marknad för oss och att Nordwood nu med denna beställning bekräftar sitt förtroende genom att återigen välja vår Boardscanner och därmed få den i sina samtliga 3 sågverk, befäster vår fortsatta starka position på den marknaden
VD för RemaSawco, Emilien Saindon
Vi är mycket glada över att vi ännu en gång fått till ett lyckat samarbete med Renholmen, ett samarbete vi verkligen uppskattar och som kommer kunderna till stor nytta
Emilien Saindon, VD för RemaSawco
Det är glädjande att erhålla denna bekräftelse och kunna tillgodose kunder med mycket avancerade kravställningar. TrackEye används idag av världens mest krävande militärkunder och är en global de-facto standard vid militära provplatser för höghastighetsanalys
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
”Med dessa avrop ser vi nu till att modernisera våra sågverk till en högre enhetlig standard, som säkerställer förbättrad produktion och underhåll på våra befintliga system”
säger Peter Rockedahl Teknisk direktör i Timberdivisionen inom Moelven koncernen.
Det är mycket tillfredställande att konstatera att vi nu gått i mål med alla avrop i detta avtal som en första milstolpe. Nu ser vi fram emot att få leverera och driftsätta våra system
Emilien Saindon, VD för RemaSawco.
”Vi har tillsammans med Moelven lagt ner mycket arbete på att få till detta avtal på ett bra sätt. Det är därför oerhört tillfredställande att vi nu kan se effekten av detta”
säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.
”Med dessa avrop ser vi nu till att modernisera våra sågverk till en högre enhetlig standard, som säkerställer förbättrad produktion och underhåll på våra befintliga system”
säger Peter Rockedahl Teknisk direktör i Timberdivisionen inom Moelven koncernen.
Det är mycket glädjande att AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 49 bygghandlare återigen valt att satsa på RemaSawco som systemleverantör.
Emilien Saindon, VD för RemaSawco AB
Utifrån våra goda erfarenheter från motsvarande installation på Säters så har vi valt att gå vidare och uppgradera även Karbennings sågverk med en leverans av RS-LogProfiler3DX med tillhörande system för bättre mätnoggrannhet och timmersortering.
Fredrik Marnefeldt VD för AB Karl Hedin Sågverk
Vi tackar Vida AB återigen för förtroendet att få genomföra de här projekten. Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Vida AB:s strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar. Våra tidigare projekt är kvitton på det goda samarbetet och vi ser fortsatt fram emot att få stötta utvecklingen som en partner till Vida AB.
Emilien Saindon, VD för RemaSawco
Efter en stark avslutning på året går vi in i 2022 med hög förändringstakt. Vi fortsätter investera i utvecklingen av produkter och optimerings-lösningar, samtidigt som övergången till ny affärsmodell pågår.
Johan Friberg, VD och koncernchef för Image Systems AB
Det är hedrande att få fördjupa samarbetet med AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 49 bygghandlare. Att AB Karl Hedin valt RemaSawco som leverantör vid sin nya produktionsanläggning i Krylbo, är ett kvitto på att vi fokuserar på rätt områden med våra produkter. Vi tackar AB Karl Hedin för förtroendet och ser verkligen framemot att arbeta vidare tillsammans.
Emilien Saindon, VD för RemaSawco
Vi tackar Kährs för ett mycket gott samarbete och för förtroendet att få fortsätta med steg två i denna omfattande uppgradering och modernisering av produktionslinjen.
Emilien Saindon, VD för RemaSawco
Vi är stolta att för detta förtroende från Kallfass GmbH att via dem leverera ytterligare två Boardscannersystem till den ryska marknaden. Det är en mycket viktig order för vår fortsatta expansion via starka partners i centrala Europa.
Emilien Saindon, VD för RemaSawco
Vi tackar för förtroendet att få genomföra detta projekt. Återigen ser vi fram emot ett utvecklande samarbete med detta snabbväxande företag.
Emilien Saindon, VD för RemaSawco
Vi tackar AB Hilmer Andersson för förtroendet när man nu väljer RemaSawco för att nå ett ökat värdeutbyte och högre produktionskapacitet som ett steg i att förbättra anläggningen.
Emilien Saindon, VD för affärsområde RemaSawco.
Vi tackar ELE Trävaru AB för förtroendet att få vara huvudleverantör när man nu väljer att modernisera och effektivisera sitt justerverk. ELE är ett av flera sågverk med liknande inriktning som på senare tid valt RemaSawco som sin samarbetspartner när man tagit klivet från manuell sortering till att införa full automatisk kvalitetssortering. En mycket viktig referens och ett kvitto på vårt framgångsrika och långsiktiga samarbete med kunder och maskintillverkare i sågverksindustrin.
Emilien Saindon, VD för affärsområde RemaSawco
Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att genomföra detta viktiga uppgraderingsprojekt. Vi ser det som en bekräftelse på att vårt erbjudande för automation och digitalisering är en trygg och attraktiv framtidslösning för de nordiska sågverken.
Emilien Saindon, VD för RemaSawco AB
Det är mycket hedrande och glädjande att GRAB sp, i sitt fortsatta arbete med att öka utbyte och processeffektivitet, väljer att starta detta samarbete med RemaSawco.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
En viktig faktor till varför vi valde att införa 3D- och röntgenmätning är alla de möjligheter till ett ökat värdeutbyte som denna teknik erbjuder, i synnerhet automatisk mätning av diameter under bark året runt, som vi ser kommer att ge oss ett bättre utnyttjande av råvaran då timmerklasserna kan fördelas jämnare och stabilare över tid. Vi ser att RemaSawco, med ett stort antal installationer i Sverige, ligger långt fram med denna teknik och de tillämpningar det ger möjlighet till. Med detta viktiga projekt går vi in i en ny fas i vårt långa samarbete med RemaSawco.
Erik Hedlund, VD för Hedlunds Timber AB
Det är mycket hedrande och glädjande att Hedlunds Timber i hjärtat av Dalarna, i sitt fortsatta arbete med att öka utbyte och processeffektivitet, väljer att fördjupa sitt samarbete med RemaSawco.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar AB Gustaf Kähr för förtroendet att få genomföra det här projektet. RemaSawco och Kährs har en lång historia tillsammans i anläggningen i Nybro. Med det nya styrsystemet lägger vi grunden till nästa fas i vårt samarbete.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar Derome Timber för förtroendet att få genomföra det här projektet. Vi ser fram mot att jobba tillsammans med utmaningen att säkerställa och höja kvalitets- och produktionsutfall i Kinnaredssågen. Derome Timber ligger i framkant i hur man kan effektivisera sågverksprocessen och därför är det mycket inspirerande och utvecklande med våra samarbetsprojekt.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Det är mycket glädjande att AB Rundvirke, en del av Rundvirke Industrier med fem trä- och impregneringsindustrier, valt RemaSawco som leverantör i sin fortsatta strävan i att öka utbytet och processeffektiviteten vid anläggningen i Marmaverken.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Det är mycket glädjande att återigen få vara en del i den fortsatta moderniseringen av anläggningen i Svenstavik. Vi tackar Rödins Trä AB för förtroendet och ser framemot projektgenomförandet och ett fortsatt samarbete företagen emellan.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar Eksjö Industri för förtroendet och ser fram mot att få samarbeta i detta projekt samt att få vara en del av företagets satsning på automation och digitalisering. Att Eksjö Industri väljer RemaSawco som samarbetspartner ser vi som en mycket viktig referens och ett kvitto på vårt framgångsrika och långsiktiga samarbete med kunder och maskintillverkare i sågverksindustrin.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar Gausdal Bruvoll för förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt. Vi ser fram mot att få samarbeta med Gausdal Bruvoll i dess satsning på automation och digitalisering. Att Gausdal Bruvoll väljer RemaSawco som samarbetspartner ser vi som en mycket viktig referens i vårt erbjudande till den norska marknaden.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Det är mycket hedrande att AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 48 bygghandlare valt RemaSawco som leverantör i moderniseringsprojektet vid sågverket i Säter. Vi tackar AB Karl Hedin för förtroendet och ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete även på andra områden.
Johan Friberg, VD Image Systems
Vi tackar Lotus Timber för förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt. Att Lotus Timber väljer RemaSawco som samarbetspartner visar än en gång att vårt erbjudande och våra produkter möter de höga krav och förväntningar som ställs av den estniska marknaden.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar Glommers Timber för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen av anläggningen i Glommersträsk och vi ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Det är mycket glädjande att Stefan, med gedigen erfarenhet av att skapa tillväxt och lönsamhet har valt att fortsätta den resan hos Image Systems.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Klas Åström har under sin tid på Image Systems medverkat i struktureringen av bolaget över tid och varit mycket viktig för företaget. Klas har bidragit dels som CFO men även tagit ett bredare ansvar i sin roll som medlem av koncernledningen. Jag vill tacka honom för den här tiden och önska honom all lycka till med framtida utmaningar.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi tackar Moelven för förtroendet och uppdraget att genomföra denna uppgradering på Edanesågen. Detta är ett viktigt steg i vårt strategiska samarbete med Moelven att modernisiera och digtalisera deras sågverk
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Det är glädjande och hedrande för RemaSawco att med våra system och lösningar få bidra och vara en viktig del i Moelvens långsiktiga program att modernisera och digitalisera sina sågverk
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi är glada och stolta över att för första gången få erkännandet av den finska marknaden att vår Boardscanner är second-to-none
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Som en fortsättning på det framgångsrika samarbetet mellan Moelven och RemaSawco kring Det Digitala Sågverket har nu turen kommit till Årjäng Såg. Vi ser fram mot denna uppgradering och det lyft som det kommer tillföra vår produktion och vår process
Christer Hagberg, VD på Moelven Årjäng Såg AB
Vi tackar Moelven för förtroendet och för det goda samarbetet. Tillsammans visar vi vägen framåt för sågverksindustrin
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få genomföra detta projekt med de högt ställda krav och förväntningar som vi vet att Bergs Timber har.
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Stenvalls Trä investerar nu i sin tredje RS-BoardScannerQ, de övriga två finns på anläggningarna i Lövholmen och Sikfors och var de första RS-BoardScannerQ som installerades. Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få genomföra detta projekt med de högt ställda krav och förväntningar som vi vet att Stenvalls Trä har. Stenvalls Trä är också en mycket viktig och respekterad referenskund där RemaSawco genom åren genomfört ett antal större projekt som omfattat både mätning, styrning, x-ray och optimering för både stock, block och bräda
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Den amerikanska marknaden är en fortsatt trogen kund till Image Systems och vi är mycket stolta och glada över att få leverera till det amerikanska försvaret
Johan Friberg, VD för Image Systems AB
Nordwood gör nu sin andra uppgradering till RS-BoardScannerQ, Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få genomföra detta projekt med de högt ställda krav och förväntningar som Nordwood har. Nordwood är också en mycket viktig och respekterad referenskund för den estniska marknaden och att man nu köper sitt andra RS-BoardScannerQ-system från RemaSawco visar att våra lösningar för mätning, optimering och styrning till sågverksprocessen är mycket konkurrenskraftiga.
Johan Friberg, VD för Image Systems
Vi tackar Bergkvist-Insjön för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen och framtidssäkringen av styrningen vid anläggningen i Insjön.
Johan Friberg, VD på Image Systems
Vi tackar Södra Wood för förtroendet och för möjligheten att tillsammans genomföra detta viktiga och strategiska projekt
Johan Friberg, VD Image Systems AB
Vi anser att RemaSawco erbjuder den mest kompletta lösningen på marknaden för timmersortering och inmätning. Denna investering är en viktig kugge i vår fortsatta satsning och modernisering av sågverket i Svärdsjö med målet att öka kvalitet och värdeutbyte i hela sågverksprocessen.
säger Johan Dunbäck, VD på Boda Såg.
Vi tackar Boda Såg för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen av anläggningen i Svärdsjö och vi ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete.
Johan Friberg, VD Image Systems.