Image Systems AB (publ) publicerar årsredovisning

Linköping den 19 april 2012

Image Systems AB:s årsredovisning för 2011 finns från och med idag, torsdagen den 19 april,  tillgänglig på bolagets hemsida, www.imagesystems.se
 Om Image Systems
Image Systems AB
www.imagesystems.se grundades 1988. Koncernen består i dag av tre affärsområden Digital Vision, Image Systems Motion Analysis samt RemaSawco. De tre affärsområdena är specialiserade inom högupplöst bildbearbetning och filmskanning för kunder inom medieindustrin, lösningar inom rörelseanalys för kunder inom försvars-, bil- och testindustrin samt lösningar inom styr- och mätteknik för kunder inom sågverksindustrin. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom egenägda dotter bolag i USA och Storbritannien samt ett nätverk av kvalificerade distributörer. Image Systems är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista.

 

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO,  tel +46 8 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar