Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om 1,4 MSEK till franska DGA.

Linköping 2017-10-27

Ordern omfattar licenser och support av produkten TrackEye samt nyutveckling av en demonstrator för utvärdering och kvalificering av interface i stridsfordon. Slutleverans kommer att ske under 2018.

”För Image Systems är denna order speciellt intressant, då den ger oss möjlighet att tillsammans med en befintlig kund utveckla nya produkter som har stora möjligheter att nå exportframgångar till övriga marknader. Vi är vidare stolta över att en så krävande kund som det Franska försvaret väljer att lägga denna typ av strategisk utveckling hos oss”, säger Johan Friberg, VD Image Systems.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017 klockan 12:00 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Citat

Vi är vidare stolta över att en så krävande kund som det Franska försvaret väljer att lägga denna typ av strategisk utveckling hos oss
Johan Friberg, VD Image Systems