Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på 2,4 MSEK från Ingarps Trävaror AB i Eksjö

Ordern omfattar ett system, RS-BoardScannerP, för mätning av dimension och profil av brädor i råsorteringen hos Ingarps Trävaror. Överenskommelsen inkluderar även en tilläggsoption om uppgradering av systemet till RS-BoardScannerT (med tracheidmätning) för tillämpning av kvalitetssortering för optimerad produktion.

Leverans och driftsättning är planerad till sommaren 2019.

”Vi tackar Ingarps Trävaror för förtroendet att få vara med och bygga för framtiden och öka utbyte och prestanda i dess produktionsanläggningar” säger Johan Friberg, VD för Image Systems.

RS-BoardScanner är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk tvåsidig eller fyrsidig mätning och kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering och optimering för sågverk, tack vare RemaSawcos unika applikation för beröringsfri hållfasthetsklassning, RS-StrengthGrader.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2018 klockan 08.00 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Finland och Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se 

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi tackar Ingarps Trävaror för förtroendet att få vara med och bygga för framtiden och öka utbyte och prestanda i dess produktionsanläggninga
Johan Friberg, VD för Image Systems