Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på 4,8 MSEK från Nordwood, Estland.

Ordern omfattar leverans och installation av ett komplett system, RS-BoardScannerQ, för optimering och kvalitetssortering till det helt nya justerverket på sågverket Viiratsi Saeveski i Estland.
Leverans är planerad till september/oktober 2018.

Ordern omfattar leverans och installation av ett komplett system, RS-BoardScannerQ, för optimering och kvalitetssortering till det helt nya justerverket på sågverket Viiratsi Saeveski i Estland.
Leverans är planerad till september/oktober 2018.

”Vi tackar Nordwood för förtroendet att få leverera optimeringen till det nya justerverket och att få vara med som strategisk partner i utbyggnaden och satsningen på Viiratsi Saeveski.” säger Johan Friberg, VD för Image Systems. 

”Denna order från Nordwood är en i raden av nya projekt i Estland de senaste åren. Vi ser det som ett kvitto på att vår långsiktiga satsning på Estland bär frukt och att kunderna här ser styrkan och fördelarna med RemaSawcos helhetsslösning för mätning, optimering och styrning till sågverksprocessen.” fortsätter Johan Friberg.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2017 klockan 09.00 (CET).

 Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, 013-200 100, johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi tackar Nordwood för förtroendet att få leverera optimeringen till det nya justerverket och att få vara med som strategisk partner i utbyggnaden och satsningen på Viiratsi Saeveski.
Johan Friberg, VD för Image Systems.