Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 10 MSEK från Setra Hasselfors

Ordern omfattar ett komplett system för styrning, optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till det planerade justerverket hos Setra Hasselfors. Systemet inkluderar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna RS-StrengthGrader och RS-EndSorter.

Förutom detta omfattar beställningen modifieringar av styrning i timmersortering och såglinjen hos Setra Hasselfors.

Leverans och driftsättning av RS-BoardScannerQ är planerad till årsskiftet Q1 2020.

”Enligt vår bedömning erbjuder RemaSawco den mest kompletta lösningen med högpresterande kvalitetssortering, integrerad styrning och hållfasthetssortering. RS-BoardscannerQ passar väl in i vår satsning att bygga en av världens mest produktiva produktionslinjer med justerverk och hyvel integrerat, säger Jonas Fintling, platschef på Setra Hasselfors” 

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Setras satsning i en av Norra Europas mest kompetenta högkapacitetsanläggning för justering med integrerad hyvellinje” säger Johan Friberg, VD för Image Systems.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 december 2018 klockan 08.00 (CET).

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Enligt vår bedömning erbjuder RemaSawco den mest kompletta lösningen med högpresterande kvalitetssortering, integrerad styrning och hållfasthetssortering. RS-BoardscannerQ passar väl in i vår satsning att bygga en av världens mest produktiva produktionslinjer med justerverk och hyvel integrerat
Jonas Fintling, platschef på Setra Hasselfors
Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Setras satsning i en av Norra Europas mest kompetenta högkapacitetsanläggning för justering med integrerad hyvellinje
Johan Friberg, VD för Image Systems