Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,8 MSEK från Södra Wood Kinda

Report this content

Ordern omfattar en uppgradering av mätstationen på Kindasågen med nytt mätsystem RS-3DXRay för inmätning och sortering samt tillhörande bassystem RS-715. Leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2019.

Med detta projekt fortsätter Södra Wood sitt program för att uppgradera mätstationerna på sina sågverk. Södra Wood Kinda är det tredje sågverket som uppgraderas efter motsvarande projekt på sågverken i Mönsterås och Hamina. Effektiv inmätning och sortering är en grundförutsättning för kvalitetssäkrad och lönsam produktion.

”Vi tackar Södra Wood för förtroendet och för möjligheten att tillsammans genomföra detta viktiga och strategiska projekt” säger Johan Friberg, VD Image Systems AB.

RS-3DXRay är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (XRay) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi tackar Södra Wood för förtroendet och för möjligheten att tillsammans genomföra detta viktiga och strategiska projekt
Johan Friberg, VD Image Systems AB