• news.cision.com/
  • Image Systems AB/
  • Image Systems affärsområde RemaSawco kommer tillsammans med RISE och Moelven att fortsätta utvecklingen av det digitala sågverket i ett europeiskt innovationsprojekt

Image Systems affärsområde RemaSawco kommer tillsammans med RISE och Moelven att fortsätta utvecklingen av det digitala sågverket i ett europeiskt innovationsprojekt

Report this content

Den digitala trävärdekedjan blir ämnet för det nya europeiska innovationsprojektet BASAJAUN, där RemaSawco tillsammans med Moelven och RISE får förtroendet att fortsätta utvecklingen av de tekniska lösningarna och produkterna för digitalisering av processen - från den inmätta timmerstocken på sågverket fram till och med limträtillverkning.

För detta arbete har EU-kommissionen beslutat att tilldela de tre svenska parterna sammanlagt 15 MSEK, varav RemaSawco tilldelas 4 MSEK och de båda andra parterna delar på resterande summa. Projektet som helhet tilldelas 107 MSEK, och inkluderar 30 parter från tolv länder. Hela projektet koordineras av det spanska institutet Tecnalia, och kommer att pågå i fyra år med start under hösten 2019. Ersättning kommer att ske löpande efter utfört arbete.

Projektet bygger på de tekniska lösningar som RemaSawco har utvecklat för att koppla samman data från hela sågverksprocessen, med målet att öka processeffektiviteten och slutkundsvärdet på produkten. RemaSawco deltar i projektet som enda utrustningsleverantör för sågverksindustrin, och detta besked är således ytterligare ett kvitto på att RemaSawco leder den digitala omställningen av träindustrin. En omställning som inleddes i det tidigare Vinnovastöttade projektet ”Det digitala sågverket” tillsammans med Moelven i Karlskoga.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 29 maj 2019 klockan 12.00 (CEST).

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar