Image Systems dotterbolag RemaSawco får order värd 1,9 miljoner kronor från Holmen Timber

RemaSawco, ett dotterbolag till Image Systems AB, har tecknat avtal med Holmen Timber AB Iggesundssågverk gällande leverans av 3D mätramen RS-3D Log Scanner samt operatörsstolen FlexCon. Ordervärdet uppgår till 1,9 miljoner kronor och systemet kommer att installeras i januari nästa år.

”Vi kompletterar vårt befintliga inmätningssystem med en 3D mätram för att förbättra sorteringsnoggrannheten, minska spridningen och därmed öka utbytet”, säger Magnus Malmström, sågverkschef på Holmen Timber i Iggesund. ”Investeringen är också en del i vår förberedelse att övergå till automatisk vederlagsmätning”, säger Malmström.

Holmen i Iggesund är kund till RemaSawco sedan länge. De använder bland annat mätutrustning för stockröntgen av typen RS-XRay, ett system som gör det möjligt att se stockarnas inre kvalitet och redan vid inmätningen av timret sortera efter identifierade slutproduktbehov innan timret går in i såghuset.

I leveransen till Holmen igår också två operatörsstolar av typen FlexCon vilket ger operatörerna vid den ständigt bemannade timmersortering stor flexibilitet i arbetsställning med möjlighet att sitta, halvstå eller stå och samtidigt ha bästa översikt över anläggningen.

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se

Om Image Systems

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems.se

Taggar: