Image Systems erhåller order på 16 Mkr från Moelven Valåsen AB.

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har erhållit en order från Moelven Valåsen AB, omfattande om- och utbyggnad av sågverkets justerverk. Ordern inkluderar en BoardScannerQ med Beröringsfri Hållfasthetssortering.

I leveransen ingår även ett nytt styrsystem, ProSort, samt anpassning av mekanisk lösning.

”För RemaSawco är detta en av de största ordrar vi erhållit, samtidigt som det är hedrande att få förtroendet att ta ett helhetsansvar för projektet”, säger Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingschef RemaSawco. ”Det är också glädjande att få arbeta vidare med Moelven som var utvecklingspartner avseende AIS (Applikation – Integration – Spårbarhet ) och som varit en av pilotkunderna vad gäller utveckling och certifiering av Beröringsfri Hållfasthetssortering”, fortsätter Mikael Jacobsson.

”För Moelven Valåsen innebär investeringen att vi bygger bort en trång sektor som vi haft i justerverket, vilket möjliggör en ökad produktionsvolym av sågad vara, samtidigt som vi uppnår en högre driftssäkerhet”, säger Fredrik Wallenstad, VD Moelven Valåsen AB. ”I och med valet av BoardscannerQ får vi möjlighet att implementera AIS-konceptet fullt ut, samt tillgång till en Beröringsfri Hållfasthetssortering avseende konstruktionsvirke och limträkomponenter i hög sorterklass”, fortsätter Wallenstad”.

Projektet ska driftsättas under julhelgen och förväntas vara i full drift under första halvåret 2017.

Frågor besvaras av:

Peter Johansson, VD Image Systems AB, Tel: 013-200 100, E-post: peter.johansson@imagesystems.se
Fredrik Wallenstad, VD Moelven Valåsen AB, Tel: 010-122 54 06, E-post: fredrik.wallenstad@moelven.se


Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2015 omsatte koncernen 125 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Prenumerera

Citat

För RemaSawco är detta en av de största ordrar vi erhållit, samtidigt som det är hedrande att få förtroendet att ta ett helhetsansvar för projektet
Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingschef RemaSawco