Image Systems får order om 4,8 miljoner kronor från sågverket Jutos Timber i Korpilombolo

Linköping den 27 juni 2013

RemaSawco, ett dotterbolag till Image Systems AB, har tecknat avtal med Jutos Timber gällande leverans av kvalitetssystemet RS Boardscanner Q för kvalitetssortering av brädor. Det totala ordervärdet uppgår till 4,8 miljoner kronor. Leverans av systemet kommer att ske under hösten och beräknas vara färdiginstallerat och i drift före årsskiftet.

"Nu är rätt läge att investera och ytterligare effektivisera vår produktion för att kunna stå ännu bättre rustade när konjunkturen vänder", säger Sigvard Juto, VD på Jutos Timber. "Under ett par års tid har vi undersökt och utvärderat olika automatiska sorteringssystem på marknaden, vi blev tidigt intresserade av RemaSawcos nya koncept med flertalet kameror och utan mekanisk vändning men har avvaktat investeringen för att se att systemet fungerar bra och för att installationen ska gå så snabbt och smärtfritt som möjligt", säger Juto.

För att effektivisera sin produktion har Jutos Timber valt att investera i det automatiska kvalitetssorteringssystemet RS Boardscanner Q från RemaSawco, en investering som går hand i hand med att den befintliga stocktagande bandsågen också byts ut mot ny klingsåg, en QSS 700 från Ari, med ökad och förbättrad sågkapacitet.

"Vi räknar med att dessa två investeringar kommer att leda till en bättre avkastning och att varje investering i sig därmed betalar sig inom en relativt kort tidsram", säger Juto.

Sorteringssystemet kommer främst att bidra till ökad kapacitet och ge jämnare kvalitet på det sorterade virket, men också till förbättrad arbetsmiljö då sorteringsarbetet ofta upplevs som svårt och monotont. "Eftersom vi kommer att öka vår produktion i samband med installationen blir det inga personalneddragningar, istället omplacerar vi den befintliga personal som berörs", säger Juto.

Jutos Timber i Korpilombolo i Norrbotten omsätter idag ca 85 miljoner kronor på 15 anställda. I och med installationen av ny klingsåg och RS Boardscanner Q kommer sågverket att få en produktionskapacitet på ca 65 000 m3sågatvirke per år. Verket grundades på 1950-talet men upprustades efter en brand 1999 till ett av norra Europas modernaste sågverk. Idag sågar Jutos Timber enbart furu och den större delen av färdigvaran exporters till England och Nordafrika. www.jutostimber.se

Brädsorteringslösningen RS-BoardScanner Q som lanserades under sommaren 2012 utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimensions- och visionsdata. Applikationen samlar in data från 40 kameror för att definiera kvalitetsegenskaper för brädor och plank. Förutom de traditionella sorterverksfunktionerna såsom visning av fackstatus upptäcker systemet alla defekter och formfel och gör en kap- och kvalitetsoptimering. Resultatet skickas till automationssystemet som hanterar själva kapningen och sorteringen till fack. www.remasawco.se

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se


Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems.se

###

Prenumerera

Citat

Nu är rätt läge att investera och ytterligare effektivisera vår produktion för att kunna stå ännu bättre rustade när konjunkturen vänder
Sigvard Juto, VD på Jutos Timber
Vi räknar med att dessa två investeringar kommer att leda till en bättre avkastning och att varje investering i sig därmed betalar sig inom en relativt kort tidsram
Sigvard Juto, VD på Jutos Timber