Image Systems styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman

Report this content

Styrelsen bedömer att det är klokt att flytta årets årsstämma och följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar. Dessutom har en rad myndigheter runt om i världen fortsatt att fatta beslut om åtgärder som direkt påverkar Image Systems koncernens verksamhet och kunder.

I skenet av ovan har Image Systems styrelse beslutat att skjuta på årsstämman för att ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen.

- Vi följer från styrelsens sida noga utvecklingen kring hur den mycket svåra situation som världen befinner sig i påverkar Image Systems, säger Image Systems styrelseordförande Thomas Wernhoff. Vi anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen utvecklas.

Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut i god tid före årsstämman.

Årsredovisningen 2019 kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 17 april 2020 klockan 09.00 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte koncernen 212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar