Image Systems utser Emilien Saindon till vice VD för koncernen

Report this content

Styrelsen i Image Systems har beslutat att utse Emilien Saindon till vice VD för Image Systems AB (publ). Rollen som vice VD är en nyinrättad befattning inom bolaget och är skapad för att stärka ledningsgruppen inför framtiden. 

Emilien tillträder positionen omgående och kommer även fortsättningsvis att inneha sin nuvarande roll som affärsområdeschef och VD för RemaSawco. 

”Emilien har under den tid han verkat inom vår koncern visat på gott ledarskap och hög förändringstakt. Styrelsen i Image Systems har för avsikt att att skapa ett ”center of excellence” inom beröringsfri mätteknik, och vill med detta stärka bolagets ledning inför vår framtidsresa”, säger Anders Fransson, styrelseordförande i Image Systems AB (publ). 

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 80 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2021 omsatte koncernen 159 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera