Kommuniké från extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ) som skedde genom poströstning den 1 juni 2022 fattades huvudsakligen följande beslut:

  • Extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sex (6) stycken samt nyval av styrelseledamoten Jörgen Hermansson.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har 82 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2021 omsatte koncernen 159 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera