InCoax erhåller följdorder på 3 MSEK order från amerikanska Fiber/LAN Operatören

Installationer av InCoax system fortsätter i enlighet med operatörens plan i amerikanska storstadsområden. Ordern kommer att levereras och faktureras under andra kvartalet 2021.

Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i mer än tio storstadsområden i USA.

”Följdordern bekräftar de positiva signaler vi fått om systemets prestanda, stabilitet och användarvänlighet. Vi ser med tillförsikt fram emot fortsatta order som en stabil bas i vår fortsatta marknadspenetration i USA”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks.

”Vi har ett starkt och kostnadseffektivt marknadserbjudande till en expansiv marknad. Våra försäljningsframgångar i USA skapar intresse för vårt system och gör att teknologin blir alltmer etablerad”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren. Implementering av InCoax lösning accelererar antalet driftsättningar av abonnenter och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 15.45 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.