Dela

Om oss

InCoax Networks AB (publ) is innovating the reuse of existing in-building infrastructure for broadband access. We provide the next-generation MultiGigabit networking solutions to the world’s leading telecom and broadband service operators.

Citat

Det är mycket glädjande att konstatera att InCoax systemlösning har potential att ingå i Nokias övergripande marknadserbjudande och kunna göras tillgänglig för deras stora kundbas. Vi är övertygade att detta kommer att leda till en lång och ömsesidigt givande affärsrelation med Nokia.
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks
InCoax branschledande MoCA Access-lösning kommer att bli en viktig del av Nokias portfölj för bredbandsåtkomst och befintliga Gigabit Connect-lösning. Med InCoax lösning kommer vi att kunna bättre stödja kabeloperatörer att enkelt leverera multigigabit-tjänster över befintlig koaxialkabel i MDU:er och byggnader som är för svåra att driftsätta med fiber.
Geert Heyninck, Vice President of Broadband Networks för Fixed Networks, Nokia
Fördubblad omsättning och framsteg i två RFQ-processer
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
InCoax är ett väldigt spännande företag med fantastisk potential och som befinner sig i en expansiv fas. Jag ser mycket fram emot att ansluta mig till teamet och använda min erfarenhet för att bygga kapabilitet som möjliggör en kostnadseffektiv skalning av verksamheten.
Jakob Tobieson tillträdande COO InCoax Networks AB
Jag är mycket glad för att ha Jakob ombord. Jakob är med sin höga kompetens och erfarenhet ett värdefullt tillskott för att vi skall kunna åstadkomma en skalbar affär med större operatörskunder i god balans mellan ökad försäljning och operationella kostnader.
Jörgen Ekengren, CEO InCoax Networks AB
Med InCoax MoCA Access 2.5 produktportfölj vill vi hjälpa operatörer att ta marknadsandelar på den mycket konkurrensutsatta MultiGigabit-marknaden. A251 kommer att vara ett viktigt komplement till den befintliga portföljen av NTE:er som erbjuds av InCoax. 2,5 Gigabit symmetriskt bredband över befintligt nätverk i fastigheter till enskilda användare, kommer att täcka konsumentmarknadens efterfrågan under många år framöver, och utgöra ett snabbt att installera och kostnadseffektivt alternativ till fullfiberlösningar
Alf Eriksson, Chief Product and Portfolio Officer, InCoax Networks
Det känns mycket bra med Alf i teamet och han kommer tillsammans med övriga ledningsgruppen att bilda ett mycket starkt team för att ytterligare positionera InCoax på operatörsmarknaden genom en stark koppling mellan produktledning, produktutveckling, försäljning och leveranser
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
Tjänsten Managed Services för driftsatta anläggningar leder till en djupare integration med operatörens organisation. Det kompletterar vårt erbjudande av traditionella hård- och mjukvarulösningar och stärker banden mellan våra två företag.
Andreas Bergman, Head of Sales på InCoax Networks AB
InCoax kommer succesivt att lansera adderade Managed Services-erbjudanden i form av paketerade produkter vilket kommer att förenkla erbjudandet och tydliggöra värdet av vår leverans
Helge Tiainen, Head of Marketing, Sales and Product Management
I en period av global oro och osäkerhet är det betryggande att se den ökade orderingången från operatören. Att ta hem denna order är ett gott tecken på operatörens fokus och avsikt att fortsätta expansionen på den amerikanska bredbandsmarknaden med vår systemlösning.
Andreas Bergman, Head of Sales på InCoax Networks AB
Jag vill tacka nuvarande och nya aktieägare för förtroendet i denna företrädesemission och ser fram emot en spännande resa tillsammans. Denna finansiering ger oss möjlighet att fortsätta vår försäljningsexpansion under 2023 och framåt med flera intressanta operatörer med stor potential för ökad försäljning. Vi ser fram emot att med full kraft ägna vår tid åt att leverera på våra affärsmässiga mål.
Jörgen Ekengren, VD
Amerikanska myndigheters stöd till bredbandsutbyggnad och FCC:s beslut att avskaffa de exklusiva nyttjanderätterna kommer att bidra till att ge valmöjlighet av både accesslösning och bredbandsleverantör för att ge miljontals amerikanska lägenhetsinnehavare mer makt att välja den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för bredband. InCoax teknologi står väl positionerad på denna marknad.
InCoax VD Jörgen Ekengren
Vi ser fram emot att vara en del i operatörens fortsatta expansion på den amerikanska bredbandsmarknaden med vår systemlösning och denna order ger oss bra förutsättningar att leverera i linje med kundens önskemål
Jörgen Ekengren, VD för InCoax Networks AB
"Detta är en strategisk order som fördjupar vårt samarbete med Tier-1-operatören och banar väg för ytterligare affärer i detta användningsfall och andra pågående projekt. Denna möjlighet har potential att avsevärt stärka vår närvaro på den amerikanska marknaden”
Helge Tiainen, InCoax Head of Marketing, Sales and Product Management
Affären utvecklas enligt plan och vi ser en fortsatt efterfrågan av InCoax systemlösning för fiberanslutning i flerfamiljshus.
Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales
Vi ser InCoax bredbandslösning som ett bra alternativ för att snabbare minska sociala klyftor.
Michael McLaughlin, HACT Digital Lead
InCoax stöder the Housing Associations´ Charitable Trusts viktiga arbete för inkludering och välmående hos utsatta grupper i samhället. Vi har ett fungerande samarbete med liknande organisationer i USA, där vi nyligen hjälpte till att driftsätta ett nätverk för bredband i ett stort lägenhetskomplex i Austin, Texas. Lägenhetsinnehavarna har där nu kostnadseffektiv tillgång till bredbandsuppkoppling, vilken möjliggör utbildning, vård- och anställningskontakter direkt från hemmet
Helge Tiainen, InCoax marknads-, försäljnings- och produktledningschef
Vi på A3 ser detta som en gigantisk möjlighet i att förbättra situationen för många bostadsrättsföreningar runt om i landet. Tidigare har dessa kunder varit tvungna att bygga helt nya nät, men med denna tekniken kan de ta del av en större bandbredd som många behöver i sina hem idag. Vi är extra stolta över att vi är en av de första operatörerna i landet med detta.
Andreas Rix, Head of Corporate Sales på A3
Vi är mycket nöjda med att A3 har valt att gå vidare med denna första skarpa installation av vår senaste produkt in:xtnd och har förhoppningar om fler liknande projekt i närtid.
Håkan Rusk, Chief Sales and Marketing Officer för InCoax
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp