Citat

"Detta är en strategisk order som fördjupar vårt samarbete med Tier-1-operatören och banar väg för ytterligare affärer i detta användningsfall och andra pågående projekt. Denna möjlighet har potential att avsevärt stärka vår närvaro på den amerikanska marknaden”
Helge Tiainen, InCoax Head of Marketing, Sales and Product Management
Affären utvecklas enligt plan och vi ser en fortsatt efterfrågan av InCoax systemlösning för fiberanslutning i flerfamiljshus.
Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales
Vi ser InCoax bredbandslösning som ett bra alternativ för att snabbare minska sociala klyftor.
Michael McLaughlin, HACT Digital Lead
InCoax stöder the Housing Associations´ Charitable Trusts viktiga arbete för inkludering och välmående hos utsatta grupper i samhället. Vi har ett fungerande samarbete med liknande organisationer i USA, där vi nyligen hjälpte till att driftsätta ett nätverk för bredband i ett stort lägenhetskomplex i Austin, Texas. Lägenhetsinnehavarna har där nu kostnadseffektiv tillgång till bredbandsuppkoppling, vilken möjliggör utbildning, vård- och anställningskontakter direkt från hemmet
Helge Tiainen, InCoax marknads-, försäljnings- och produktledningschef
Vi på A3 ser detta som en gigantisk möjlighet i att förbättra situationen för många bostadsrättsföreningar runt om i landet. Tidigare har dessa kunder varit tvungna att bygga helt nya nät, men med denna tekniken kan de ta del av en större bandbredd som många behöver i sina hem idag. Vi är extra stolta över att vi är en av de första operatörerna i landet med detta.
Andreas Rix, Head of Corporate Sales på A3
Vi är mycket nöjda med att A3 har valt att gå vidare med denna första skarpa installation av vår senaste produkt in:xtnd och har förhoppningar om fler liknande projekt i närtid.
Håkan Rusk, Chief Sales and Marketing Officer för InCoax