InCoax erhåller miljonorder från amerikansk Fiber/LAN-operatör

Report this content

InCoax Networks AB (publ) (”InCoax”) har, som meddelats 23 juni 2020, under sommaren och hösten genomfört fälttester i flerfamiljshus tillsammans med en Amerikansk Fiber/LAN operatör. Efter framgångsrika resultat i San Diego har operatören valt att lägga en initial seriebeställning på 1,5MSEK för kommersiell utrullning i San Diego, Denver och Miami. Leveranser och fakturering kommer att ske under fjärde kvartalet 2020.

Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i mer än 10 storstadsområden i USA.

Denna order ligger helt i linje med InCoax strategi att öka försäljningen av den nuvarande produktgenerationen in:xtndTM i rätt marknadssegment och till expansiva operatörskunder. InCoax systemlösning passar mycket bra i operatörens Fiber/LAN-användningsfall. Dessutom är timingen mycket bra för att i ett nästa steg också implementera den uppgraderade produktlinjen, som nu är under utveckling i nära samarbete med en annan stor operatör”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB. 

Ordern är viktig för den kommersiella tillämpningen av MoCA Access 2.5-teknologin på den amerikanska marknaden. Försäljningspotentialen till både denna operatörskund och andra operatörer med motsvarande behov är betydande”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks AB.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren. Implementering av InCoax lösning accelererar antalet driftsättningar av abonnenter och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 09.00 (CET).
 

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                   
jorgen.ekengren@incoax.com                                                      
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med InCoax MoCA Access 2.5 plattformen erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations kostnadseffektiva lösningar för multigigabitsnätverk för ’Fiber Access Extension’. 
För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.