InCoax erhåller order avseende fälttest från expansiv amerikansk Fiber/LAN-operatör

Efter framgångsrika labtester av InCoax MoCA Access 2.5 plattform, har en expansiv amerikansk Fiber/LAN-operatör med närvaro i mer än 10 storstadsområden, valt att lägga en order avseende fälttest i flerbostadshus för att utvärdera driftsättningsprocessen och upplevd prestanda hos slutanvändare. Ordern är värd SEK 210.000 och kommer att levereras i juni.

Givet framgångsrika fälttest förutser vi att denna Fiber/LAN operatör avser att påbörja driftsättningen i en nationell kommersiell utrullning med start hösten 2020. InCoax MoCA Access 2.5 plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt alternativ för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren. Implementering av InCoax lösning accelererar antalet driftsättningar av abonnenter och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

“Labtesterna gick mycket bra och vi har installerat vårt managementsystem som förberedelse för kommande fälttest. Denna order är mycket uppmuntrande och kan visa sig vara ett viktigt steg för att få ett starkt fotfäste på den amerikanska marknaden. Vi delar deras passion för problemlösning och engagemang, så jag har goda förhoppningar om att detta är en startpunkt för ett långt kommersiellt samarbete"; säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                   
jorgen.ekengren@incoax.com                                                      
+46 73- 899 55 52

Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra produkter, besök inxtnd.com.

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med in:xtnd™ erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.