InCoax erhåller tilläggsorder på 5 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören

Report this content

InCoax har erhållit tilläggsorder från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören att addera till det samlade ordervärdet på 4,2 miljoner USD som tidigare lagts för leverans 2023. Ordern uppgår till 5 miljoner SEK och kommer att levereras och faktureras under andra till fjärde kvartalet 2023.

Operatören kompletterar tidigare beställningar för 2023 för att täcka produktbehov avseende den uppdaterade expansionsplan som operatören ska genomföra med InCoax lösning.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2023 kl. 08:55 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst
i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber,
som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och
internetåtkomst för alla.

 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera