InCoax ingår avsiktsförklaring angående avtal med affärspotential på 100 000 – 200 000 lägenheter

InCoax Networks AB ingår avsiktsförklaring, Letter of Intent, med en ledande bredbandsintegratör/distributör.

Som ett första steg har InCoax och bredbandsintegratören tillsammans med en ledande operator genomfört lyckade valideringar av lösningen (laboratorietester hos operatören). För närvarande detaljplaneras nästa fas med operatörsfältprov, med avsikt att installera fältproven hos operatören under januari 2019. Om fältproven är framgångsrika, ska kunden köpa InCoax In:xtnd lösning för distributörens utrullning till operatören. Affärspotentialen för denna utrullning är 100 000 – 200 000 lägenheter.

Avsiktsförklaringen stipulerar att parterna genomför förhandlingar med målet att ingå ett avtal där systemintegratören blir den exklusiva distributören för InCoax i landet. Distributören kommer att sälja InCoax In:xtnd™ lösning, som erbjuder upp till 4 x 2,5 gigabit per sekund symmetrisk bandbredd baserad på MoCA Access™ 2.5.

InCoax uppskattar att det finns potential för fler utrullningar i landet, eftersom den marknaden har mer än 2 miljoner hushåll.

“Vi är mycket glada att ingå denna avsiktsförklaring som ett första steg i att formera ett partnerskap. Vi är imponerade av deras kompetens och ser fram mot ett fruktbart affärssamarbete tillsammans med dem och deras operatörskunder på deras marknad”, säger Peter Carlsson, VD för InCoax.

Bredbandsintegratören och deras operatörskund har begärt av InCoax att inte avslöja namn eller land på grund av konkurrensskäl på deras marknad. InCoax har valt att acceptera att inte avslöja bolagens namn eller land.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018 kl. 11.50 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, VD, InCoax Networks AB                                                   
peter.carlsson@incoax.com                                                                      
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverklösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com.

Taggar: