InCoax invalt i styrelsen för Broadband Forum

Report this content

InCoax har varit medlem i Broadband Forum (BBF) sedan 2017 och har nu blivit invalt i styrelsen, vilket är ett stort erkännande för InCoax.

InCoax har valt att engagera sig aktivt i Broadband Forum för att säkerställa att standards tas fram och därefter görs tillgängliga i kommersiella produkter som InCoax nya produktgeneration In:xtnd™. Detta kommer att utvidga marknaden till att även inkludera större operatörer och möjliggöra en snabbare utrullning av vår kommersiella lösning In:xtnd som är den första i världen baserad på MoCA Access™ 2.5 med hastigheter upp till 2,5 gigabit per sekund i befintliga koaxiala nätverk 

InCoax har genom Helge Tiainen, som inom MoCA® leder MoCA Access 2.5 arbetsgruppen, aktivt deltagit i BBFs arbete att definiera hur telekom-, mobil- och fiberoperatörer kan utnyttja existerande koaxialnät på ett effektivare sätt än tidigare. Helge Tiainen kommer nu att ingå i BBFs styrelse och uppdraget är för de två kommande kalenderåren. Helge har en lång och bred erfarenhet från många bolag i IT-branschen och har bland annat arbetat 9 år för Nokia i seniora roller. Sedan 2010 arbetar Helge för InCoax.

Broadband Forum är en industriallians som består av cirka 200 av världens ledande operatörer och telekom leverantörer som medlemmar. BBF är medlemsdriven och styrelsen väljs av medlemsföretagen, som inkluderar Vodafone, Orange, BT, AT&T, China Telecom, Nokia, Ericsson, Huawei, InCoax med flera. BBF definierar hur bredbandsnäten ska fungera tekniskt, hur operatörer kan skapa tjänster och hur dessa ska levereras. Vidare skapar BBF förutsättningar för hur kommunikationsteknologier kan migrera till moderna gigabitnät samt utvecklar och beskriver vilka verktyg som är lämpliga att använda. Arbetet i BBF utförs i olika arbetsgrupper. En stor del av världens installerade bredbandsteknologi är skapad av BBF-relaterade organisationer under de senaste 25 åren.

InCoax arbete inom Broadband Forum har under 2018-2019 fokuserat dels på hur en fiberaccess över koaxialkabel kan minska operatörens behov av fiberutbyggnad i existerande fastigheter, samt hur 5G-nätet kan bli tillgängligt via det fasta bredbandsnätet.

  • InCoax har startat en arbetsgrupp i BBF som ska definiera teknikstandarden i det som kallas Fiber Access Extension över koaxialnät, som inkluderar MoCA Access 2.5. I arbetet deltar ett tiotal internationella operatörer.
  • Ett av målen med 5G-näten är att öka bredbandshastigheten i tätbebyggda områden. Pådrivet av 14 globala mobiloperatörer påbörjades 2017 ett arbete att ta fram en standard där 5G-nätet blir tillgängligt via fasta bredbandet, för att undvika en explosion av antalet nya basstationer som annars skulle behövas sättas upp i städer. I BBF är 5G-Fixed Mobile Convergence ett viktigt arbetsområde, vilket syftar till att öka tillgängligheten för 5G-tjänster i städer, genom att kunna erbjuda mobila tjänster över det fasta bredbandsnätet. In:xtnd och MoCA Access är utvecklade för att passa denna nya teknologi.

"Detta är ett viktigt erkännande för vår teknologi och dess potential på marknaden. Det visar att operatörer ser affärsnyttan med vår In:xtnd lösning och MoCA Access, och uppskattar det arbete InCoax har gjort inom BBF under 2018-2019", säger Peter Carlsson, VD för InCoax.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: