InCoax Networks AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Report this content

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.incoax.com.

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i början av maj 2019.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019, kl. 09.20 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.comAugment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.