InCoax Networks AB (publ) publicerar engelsk version av årsredovisningen för 2018

Den engelska versionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.incoax.com.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 08.15 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427


Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: