InCoax Networks AB genomför förändringar i ledningsgruppen

Report this content

InCoax Networks AB meddelar idag att Helge Tianinen utsetts till ny Head of Product Management, Marketing & Sales samt att Emil Bendroth utsetts till ny CFO. Förändringarna i ledningsgruppen träder ikraft med omedelbar verkan.  

Helge Tiainen har flera årtionden av erfarenhet inom IT och Telecom, med en bakgrund från Nokia som VP Multimedia, VD för Multi Q, COO för Clavister och ett antal affärsutvecklingsroller i olika små och medelstora företag, såsom InCoax. Helge Tiainen är ordförande i MoCA Access Working Group och är styrelsemedlem i Broadband Forum, som med mer än 160 av världens ledande Telecom-bolag är engagerat i standardiseringen av nästa generations fasta bredband. Helge Tianien har kontakter till Tier 1 operatörer såsom Deutsche Telekom, Telstra, Verizon och BT, och har också goda industrikontakter med Ericsson, Nokia, Juniper, Huawei, Maxlinear och Intel.

“Jag är glad och mycket motiverad att ta mig an rollen som Head of Product Management, Marketing & Sales. Vi har stora affärsmöjligheter både på kort och medellång sikt och jag har en klar idé om hur InCoax kan kapitalisera på dessa. Vidare är jag mycket nöjd med att Kevin Foster kommer ingå i bolagets styrelse och ta en aktiv roll i att stötta oss i att adressera Tier 1 operatörer. Kevin och jag har arbetat riktigt väl de senaste åren i Broadband Forum. Jag är övertygad om att han kommer att kunna öppna många dörrar för oss och möjliggöra för oss att skapa substantiellt värdeskapande”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax.

“Jag har arbetat mycket bra med Helge över de senaste ett och ett halvt åren. Jag har stort förtroende i att Helge kommer driva vidare transformationen av InCoax erbjudande mot en system- och mjukvarulösningsorienterad design- och värdekedja-partner till top Tier operatörer. Vi kommer arbeta mycket nära, som partners, med våra kunder i designfasen såväl som i leveransen av produkter och lösningar, för att stötta våra kunders utrullning i sina nätverk och till deras kunder. Helge kommer också att vara ansvarig för att driva kortsiktig försäljning av In:xtnd till ISPs, mindre operatörer och hotellmarknaden”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax.

Emil Bendroth har över 20 års solid erfarenhet av redovisning, budgetering, business controlling, rapportering, regulatoriska frågor och att driva förändringsprojekt i små och medelstora företag. I flera företag har Emil haft positionen som CFO, med starka kopplingar till affärsverksamheten och investerarrelationer. Listan av bolag som Emil har arbetat för inkluderar Prisjakt, ProstaLund (publ.), ArjoHuntleigh (del av Getinge), Lekolar, Biomain och Doro (publ.).

”Jag ser fram emot att ta mig an de uppgifter som kommer med en CFO roll på InCoax, med mycket driv och energi. I tillägg till traditionellt CFO arbete och ansvarsområden som kommer med ett bolag som är noterat, så kommer jag engagera mig starkt i business controlling, speciellt gällande utvecklings- och försäljningsaktiviteter. Jag ämnar hålla strikt kostnadskontroll för de aktiviteter som krävs för effektiv exekvering”, säger Emil Bendroth, CFO, InCoax.

“Jag har sett Emil i aktion och gillar det jag ser. Han har den rätta erfarenheten och drivet för den transformation som ligger framför oss. Han kommer att vara viktig för mig i att exekvera det jag och styrelsen för InCoax ser som den mest värdeskapande strategin och besluten framgent”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax.Tidigare Chief Marketing Officer and Sales Manager Håkan Rusk och den tidigare CFOn Marie Svensson kommer att vara tillgängliga för InCoax under deras respektive uppsägningsperioder om sex månader. Vi vill tacka både Håkan och Marie för deras insatser och goda bidrag till att förbereda bolaget för den kommande tillväxten i affärer.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 16.20 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 5552

Om In:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue).

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är bolagets Certified Adviser.