InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – mars 2020

Report this content

Stora framsteg i arbetet med att etablera samarbeten med större operatörer samt ingått tre distributörs- och VAR-avtal, varav två i Nordamerika.

Finansiell utveckling

Januari–mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 241 767 SEK (958 386), vilket motsvarar en minskning med 72 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –17 371 881 SEK (–14 805 760), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt samt kostnader avseende avgångsvederlag för tidigare Vd.
 • Resultat efter skatt uppgick till –17 411 159 SEK (–14 848 232), och resultat per aktie uppgick till –0,95 SEK (–1,20).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till –17 122 806 SEK
  (–794 774).

Väsentliga händelser under kvartalet

Februari

 • NetNordic installerar gigabitnätverk på hotell i Göteborg, baserat på In:xtnd™.

Mars

 • Jörgen Ekengren utses till ny VD för bolaget den 17 mars 2020.
 • Nytt återförsäljaravtal med svenska Barcom.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

April

 • Översyn av kostnader till följd av Covid-19 pandemin samt ändring av datum för årsstämma och publicering av årsredovisning.
 • Valberedningen föreslår Kevin Foster till ny styrelseledamot.
 • VAR-avtal med systemintegratören Hirschmann Multimedia för Nederländerna och Belgien.
 • Helge Tianien utsedd till ny Head of Product Management, Marketing & Sales.
 • Emil Bendroth utsedd till ny CFO.
 • Distributörs- och VAR avtal med TDL för Kanada.
 • Erhöll Tillväxtverkets godkännande av bidrag för korttidsarbete vilket nu genomförts.

Maj

 • Bryggfinansiering säkrad om 15 MSEK.
 • Distributörs- och VAR-avtal med Core för USA.
 • VAR-avtal med Anedis för Tyskland.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 17.15 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                       
jorgen.ekengren@incoax.com
 +46 73- 899 55 52

Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra produkter, besök inxtnd.com.

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med in:xtnd™ erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: