• news.cision.com/
  • InCoax Networks AB/
  • InCoax Networks AB ser över kostnader till följd av Covid-19 pandemin samt ändrar datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

InCoax Networks AB ser över kostnader till följd av Covid-19 pandemin samt ändrar datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

Report this content

InCoax Networks AB (”InCoax” eller ”Bolaget”) har inlett en översyn av kostnader till följd av den pågående Covid-19 pandemin. Primärt avser Bolaget att implementera kostnadsbesparingar i form av att träffa överenskommelser med anställda om s.k. ”korttidsarbete”. För att kunna fokusera på pågående åtgärder senareläggs årsstämman till den 30 juni 2020 och publiceringen av årsredovisningen för 2019 till den 15 maj 2020.

InCoax ser att den pågående Covid-19 pandemin har påverkat Bolagets kunder, främst inom hospitality och mindre operatörer, och att kundernas benägenhet att lägga ordrar har minskat. För att möta den minskade efterfrågan har Bolaget inlett ett arbete med att minska Bolagets kostnader. InCoax kommer till följd av detta att inleda förhandlingar för att träffa överenskommelser med anställda avseende s.k. ”korttidsarbete”. InCoax utvärderar vilken inverkan Covid-19 pandemin har på Bolagets verksamhet och tidigare kommunicerade finansiella mål och kommer att återkomma med uppdatering så snart som möjligt.

För att kunna fokusera på pågående åtgärder har InCoax beslutat att senarelägga årsstämman till den 30 juni 2020 (tidigare planerat datum för årsstämman var den 15 maj 2020). Till följd av ändringen kommer årsredovisningen för 2019 att publiceras den 15 maj 2020 (tidigare planerat datum för publicering var den 3 april 2020).

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 20:00 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren @incoax.com
+46 73 899 5552

Om In:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue).

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar