InCoax Networks AB uppdaterar finansiella mål

Förändrade finansiella mål

Styrelsen för InCoax Networks AB (publ) har beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål. Detta gör vi för att kundernas utvärderingar tar längre tid än ursprungligen bedömt, att affärs- och beslutscyklerna för större operatörer med stora volymkontrakt är längre samt att vi nu är nära att formalisera projekt med mycket stor potential med världsledande operatörer.

Bolaget skjuter på målet att nå en omsättning på över 300 MSEK från 2020 till 2021, men behåller omsättningsmålet om att nå mer än 1 000 MSEK senast 2023.  

Bolaget förändrar EBIT-marginalmålet till 10 procent 2021 och mer än 20 procent EBIT 2022 och framåt. Tidigare mål var ett långsiktigt EBIT-marginalmål om 20 procent. För 2020 är omsättningsmålet omkring 50 MSEK.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 20:00 (CET).

Kontakter:
Peter Carlsson, Verkställande direktör, peter.carlsson@incoax.com, 026-420 90 42.
Marie Svensson, Finanschef, marie.svensson@incoax.com, 026-420 90 42.
 

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är bolagets Certified Adviser.