Ordinarie CFO i InCoax Networks AB är tillbaka

Report this content

Efter en tids frånvaro är Emil Bendroth tillbaka som ordinarie CFO i InCoax Networks.

Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendekontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 08:00 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbandsaccess. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva Multi-Gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om InCoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

CFO

Prenumerera

Dokument & länkar