Rättelse i pressmeddelande: ”InCoax genomför fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 41 MSEK”

Report this content

InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”), meddelar justering av följande datum i pressmeddelandet som offentliggjordes den 11 mars 2021. Sista dag med rätt att delta i företrädesemissionen är den 6 april 2021 (tidigare 1 april 2021).

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

31 mars 2021                         Extra bolagstämma
6 april 2021                            Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen
7 april 2021                            Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

 8 april 2021                            Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen
12 april – 26 april 2021          Teckningsperiod
12 april – 21 april 2021          Handel med uniträtter
29 april 2021                          Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Förutom denna justering, gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet kl. 08.00 den 11 mars 2021.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 17:45 CET.

För mer information:
Jörgen Ekengren, CEO, InCoax Networks AB                                 
jorgen.ekengren@incoax.com 
​​​​​​​+46 73- 899 55 52 

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbands-access. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om InCoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.