Valberedningen för InCoax Networks AB föreslår Kevin Foster som ny styrelseledamot

Report this content

Valberedningen i InCoax Networks AB (”InCoax” eller ”Bolaget”) har idag meddelat Bolaget att valberedningen kommer att föreslå Kevin Foster som ny styrelseledamot för inval vid årsstämman den 30 juni 2020. Hittillsvarande styrelseledamoten Patrik Widlund har avböjt omval.

Kevin Foster tillför mycket stor erfarenhet efter mer än 36 år inom bredbandsaccessindustrin arbetandes för en stor Tier 1 operatör.  Han har senast också haft positionen som styrelseordförande för Broadband Forum (under 10 år) samt styrelseordförande för UK baserade NICC DSL Task Group (under 14 år). Han är Chartered Engineer och Fellow vid IET. Kevin Foster har bidragit signifikant till utvecklingen av bredbandsaccessteknologin under sin karriär och har erhållit flera utmärkelser, senast i form av UK IET Achievement Medal (2017) för bredbandsinnovation.

“Sättet InCoax för närvarande arbetar med och adresserar behoven hos ett par stora Tier 1 operatörer är mycket intressant och strategiskt viktigt. Jag ser fram emot ett engagemang med InCoax och möjligheterna och utmaningarna framgent. I tillägg till att vara en aktiv styrelseledamot kommer jag också att stötta bolaget i dess interaktioner med stora operatörer”, säger Kevin Foster.

“Vi är mycket glada över att kunna tillkännage att Kevin Foster kommer bli en styrelseledamot i InCoax. Utöver det kommer han också aktivt att arbeta tillsammans med InCoax teamet i att adressera de möjligheter vi har framför oss med Tier 1 operatörer. Kevin Fosters djupa kunskapsnivå, mycket stora erfarenhet, bedrifter inom Broadband Forum och stora antal kontakter inom telekom-industrin är riktigt imponerande. Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta med Kevin, de andra styrelseledamöterna och InCoax teamet, med nya VDn Jörgen Ekengren vid rodret, för att skapa substantiellt kund- och aktieägarvärde framöver”, säger Richard Tooby, styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman utfärdas. Valberedningen består av Peter Agardh, representerande Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson, representerande Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren representerande BLL Invest AB samt styrelseordföranden Richard Tooby.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersonrs försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 08.30 (CET).

För ytterligare information:
Richard Tooby, Styrelseordförande, InCoax Networks AB
richard.tooby@incoax.com
+46 702- 19 31 05

Om In:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue).

Om InCoax Networks AB (publ)

​​​​​​​InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är bolagets Certified Adviser.

Taggar: