Fokus på säkerhet och lönsamhet

Report this content

Infranord kvartal 3 2019

Juli – september

 •  Orderingången under perioden var 776 MSEK (827)
 •  Intäkterna uppgick till 993 MSEK (1 073)
 •  Rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (21)
 •  Periodens resultat uppgick till -4 MSEK (13)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,09)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (-48)

Januari – september

 • Orderingången under perioden var 2 678 MSEK (2 090)
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 239 MSEK (6 262)
 • Intäkterna uppgick till 2 944 MSEK (3 069)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 MSEK (53)
 • Periodens resultat uppgick till -7 MSEK (35)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 MSEK (-77)
 •  Antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 1 919 (1 877)

-      Med fokus på säkerhet och lönsamhet samt pågående effektiviseringar, ser jag framtiden an med tillförsikt. Infranord har en hög potential även om det finns utmaningar i branschen på kort sikt säger Infranords VD Henrik Löfgren.  

Henrik Löfgren, VD Infranord, Telefon: 010-121 70 00, henrik.lofgren@infranord.se

Charlotte Lindahl, CFO Infranord, Telefon: 010-121 28 18, charlotte.lindahl@infranord.se

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Infranord kvartal 3, 2019. Fokus på säkerhet och lönsamhet.
Twittra det här

Citat

Med fokus på säkerhet och lönsamhet samt pågående effektiviseringar, ser jag framtiden an med tillförsikt. Infranord har en hög potential även om det finns utmaningar i branschen på kort sikt.
Henrik Löfgren