God tillväxt i den norska verksamheten

Report this content

Infranord kvartal 3 2021

Juli – september

 • Orderingången under perioden var 780 (1 047) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 972 (1 024) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 38 (43) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 27 (38) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,28) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25 (40) MSEK

Januari – september

 • Orderingången under perioden var 3 027 (3 163) MSEK
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 766 (7 003) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 042 (2 884) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 (5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 37 (9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,07) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 297 (142) MSEK
 • Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning

- Infranords norska verksamhet visar fortsatt god tillväxt och vi har levererat en lyckad inkoppling till vår kund Bane NOR. Jag är mycket stolt över den delleveransen som också visar på bolagets förmåga att hantera komplexa projekt. Den svenska verksamheten har haft lägre orderingång under perioden, vilket till stor del förklaras av att det varit få anbudsförfrågningar. Efter periodens utgång har Basunderhåll Malmö Sydöstra Skåne blivit godkänd till Infranords fördel efter överprövning i förvaltningsrätten. Jag är också mycket nöjd med att nyckeltalet för olycksfrekvens åter sjunker. Vi fortsätter att vara ledande inom säkerhet i branschen, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.

För mer information kontakta:

Henrik Löfgren, VD Infranord

Telefon: 010-121 70 00

henrik.lofgren@infranord.se
 

Charlotte Lindahl, CFO Infranord

Telefon: 010-121 28 18

charlotte.lindahl@infranord.se

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 800 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se