Hög aktivitet och bra resultat

Infranord kvartal 2, april – juni 2018

• Orderingången under perioden var 695 MSEK (1 303)

• Intäkterna uppgick till 1 214 MSEK (1 037)

• Rörelseresultatet uppgick till 86 MSEK (46)

• Periodens resultat uppgick till 65 MSEK (36)

• Resultat per aktie uppgick till 0,48 kr (0,27)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 MSEK (-14)

Infranord januari – juni 2018

• Orderingången under perioden var 1 263 MSEK (1 833)

• Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 524 MSEK (7 612)

• Intäkterna uppgick till 1 997 MSEK (1 726)

• Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (-6)

• Periodens resultat uppgick till 23 MSEK (-5)

• Resultat per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,04)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 MSEK (-27)

• Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 929 (1 810)

- Hög aktivitet gör att kvartalet och första halvåret genererat en högre omsättning och ett starkare resultat än motsvarande period föregående år. Infranord har under kvartalet vunnit viktiga kontrakt men orderingången summerar ändå lägre än första halvåret 2017. Vi ser en ökad marknad för Infranords kärnaffär med start under 2019 vilket ger goda förutsättningar att balansera orderstocken på sikt säger Infranords VD Helene Biström.

Helene Biström, VD Infranord, telefon 010 121 43 00
Lina Stolpe, CFO Infranord, telefon 010 121 28 08


Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hög aktivitet och bra resultat för Infranord under andra kvartalet 2018.
Twittra det här

Citat

- Hög aktivitet gör att kvartalet och första halvåret genererat en högre omsättning och ett starkare resultat än motsvarande period föregående år. Infranord har under kvartalet vunnit viktiga kontrakt men orderingången summerar ändå lägre än första halvåret 2017. Vi ser en ökad marknad för Infranords kärnaffär med start under 2019 vilket ger goda förutsättningar att balansera orderstocken på sikt.
Helene Biström, Infranords VD