Hög omsättning för året

Infranord kvartal 4, 2018

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 1 329 MSEK (1478)
 • Intäkterna uppgick till 1 167 MSEK (1 192)
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (98)
 • Periodens resultat uppgick till 47 MSEK (76)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,56)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 175 MSEK (192)

Januari – december, 2018

 • Orderingången under perioden var 3 418 MSEK (3 749)
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 439 MSEK (7 255)
 • Intäkterna uppgick till 4 236 MSEK (4 003)
 • Rörelseresultatet uppgick till 113 MSEK (174) och påverkades negativt av en större projektnedskrivning
 • Periodens resultat uppgick till 82 MSEK (134)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,61 SEK (0,99)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 MSEK (78)
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 942 (1 825)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 41 MSEK (67 MSEK)

- Infranords rörelseresultat för helåret uppgick till 113 MSEK där resultatet tyngdes av en betydande förlust i ett enskilt projekt. Exkluderat förlustprojektet levererade resterande verksamhet en marginal som möter koncernens interna lönsamhetsmål säger Infranords VD Helene Biström.

Helene Biström, VD Infranord, telefon 010 121 43 00
Lina Stolpe, CFO Infranord, telefon 010 121 28 08


Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Snabbfakta

Hög omsättning för året, Infranords bokslutskommuniké 2018.
Twittra det här

Citat

Infranords rörelseresultat för helåret uppgick till 113 MSEK där resultatet tyngdes av en betydande förlust i ett enskilt projekt. Exkluderat förlustprojektet levererade resterande verksamhet en marginal som möter koncernens interna lönsamhetsmål.
Helene Biström, VD, Infranord