Infranord bjuder in Falköpingsbor till Öppet hus för att prova på järnvägsyrken

Den 4 maj bjuder järnvägsentreprenadbolaget Infranord in alla som är nyfikna på järnvägsbranschen till ett gratis Öppet hus. Deltagarna får bland annat prova på olika järnvägsyrken och se maskiner som Infranord bygger och underhåller järnväg med.

Falköping är den femte destinationen där Infranord arrangerar ett Öppet Hus för att erbjuda allmänheten möjlighet att prova på järnvägsyrken. I Falköping arbetar Infranord med totalt tre olika underhålls- och upprustningskontrakt.

FAKTA

Infranords största kontrakt i Falköpingsområdet är Basunderhåll järnväg, Västra Götaland Öst som innefattar all typ av underhåll mellan bandelarna 512 (Laxå-Falköping), 611 (Falköping-Alingsås), 552 (Gårdsjö-Håkantorp), 653 (Håkantorp-Herrljunga). Infranord ansvarar även för Drift och underhåll av icke linjebundna kraftförsörjningsanläggningar i distrikt Väst sedan 2016-09-01.

Regeringens anslag i den nationella planen för transportsystemet uppgår till 125 miljarder kronor för vidmakthållande åtgärder och 148 miljarder för nyinvesteringsprojekt. 

Järnvägsbranschen hanterar projektering, infrastruktur, underhåll, fordon, nybyggnation, person- och godstrafik och består av cirka 300 företag med sammanlagt 25 000 medarbetare. Närmare nittio procent av företagen är privatägda och branschen omsätter drygt 60 miljarder kronor. De företag som sysslar med ny- och ombyggnation av infrastruktur har i genomsnitt fem anställda och omsätter drygt sju miljarder kronor.

Behovet av kompetens ökar i takt med att allt fler går i pension. Prognosen talar för att drygt femtio procent av dagens järnvägskompetens kommer att pensioneras inom tio år.

Stationshuset i Falköping uppfördes 1857-1858 och fick namnet Falköping Ranten eftersom den byggdes en bit ifrån dåvarande staden vid gården Ranten. Stationen var en nyckelknutpunkt i den första statsbanenätet i Sverige. Södra stambanan mellan Falköping och Malmö anslöt här till Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Att resa mellan Stockholm och Malmö under 1860-talet innebar byte i Falköping. Under en tid fanns det två järnvägsstationer i Falköping: den nuvarande stationen i Ranten och en station närmare centrum som först kallades Falköping Stad. Efter 1931 bytte den namn till Falköpings Södra och samtidigt bytte stationen vid Ranten namn till Falköping Central.

Jörgen Jumark, Regionchef

Telefon: 010-121 6910

jorgen.jumark@infranord.se

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den 4 maj bjuder järnvägsentreprenadbolaget Infranord in alla som är nyfikna på järnvägsbranschen till ett gratis Öppet hus på järnvägsgatan 7 i Falköping, kl. 11:00-14:00. Deltagarna får bland annat prova på olika järnvägsyrken och se maskiner som Infranord bygger och underhåller järnväg med.
Twittra det här

Citat

Det kommer att finnas något för alla åldrar och målgruppen är ungdomar och barnfamiljer.
Sofia Karlsson, Platschef Infranord Falköping
Vi har tidigare arrangerat fyra framgångsrika öppna hus som har lockat över 140 besökare. Vår erfarenhet talar för att många är nyfikna på järnvägsbranschen i och med att det skrivs mycket om den, både vad beträffar de investeringar som ska göras under kommande tioårsperiod samt utmaningen att kompetensförsörja järnvägsbranschen. För Infranords del innebär det möjlighet till fler affärer samtidigt som vi får jobba hårt för att rekrytera duktiga medarbetare och locka fler unga att välja branschen. För teknikintresserade som vill underhålla och bygga klimatsmarta lösningar för hållbara transporter är järnvägen en framtidsbransch.
Jörgen Jumark, Regionchef region väst