Infranord har utsett Lars Öhman till ny VD, med tillträde den 15 juli 2013

Lars Öhman har tidigare varit verksam inom NCC och inom Heidelberg Cement som VD för Betongindustri AB sedan 2001. Lars Öhman har mångårig erfarenhet av entreprenadverksamhet och byggmaterialindustri. Betongindustri AB har under hans ledning vuxit från ett regionalt till ett rikstäckande bolag med ökad marknadsandel och stabil lönsamhet. Lars Öhman var under flera år också ordförande i branschföreningen SFF / Svensk Betong.

Infranords styrelseordförande, Eva Färnstrand, framhåller styrelsens tillfredsställelse med valet av Lars Öhman. ”Med sin gedigna erfarenhet från entreprenadindustri, sin erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling och sitt tydliga och resultatinriktade ledarskap kommer Lars Öhman att bidraga starkt till den fortsatta utvecklingen av Infranord”.

– Det blir en inspirerande utmaning för mig, att tillsammans med alla i företaget, fortsätta utveckla Infranords lönsamhet och ställning på marknaden”, säger Lars Öhman.

För ytterligare information kontakta:

Eva Färnstrand, Styrelseordförande i Infranord AB, telefon: 070-603 1800

Infranord pressjour, telefon: 010-121 10 05

Prenumerera

Dokument & länkar