Infranord mäter järnvägsanläggningens status med ny teknik

Infranord har fått förnyat förtroende från Trafikverket att utföra så kallad periodisk mätning, systematiska kontroller, av den svenska järnvägsanläggningens status. Kontraktet uppgår till 220 miljoner kronor och sträcker sig över fyra år med start 2020 med möjlighet till förlängning. 

Löpande mätningar och kontroller av spåranläggningen ökar trafiksäkerheten och underlättar planering av drift- och underhållsarbeten.

-      Det här är ett förtroendeuppdrag från Trafikverket. Vi använder oss av moderna metoder och en nyhet är att vi med hjälp av bildteknik kommer att analysera spårkomponenters tillstånd säger Göran Sandahl, Chef Mätenheten.

Mätenheten på Infranord är en särskild enhet för maskinella mättjänster och oförstörande provning (OFP). Mätenheten är fristående från annan verksamhet inom Infranord för att kunna vara en oberoende part i samband med upphandlingar och leveransuppföljning.

Göran Sandahl, Chef Mätenheten. Telefon: 010-121 25 20. goran.sandahl@infranord.se

Karin Nilsson Malmén, kommunikationschef. Telefon: 010-121 43 06. karin.nilsson.malmen@infranord.se 

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Snabbfakta

Infranord mäter järnvägsanläggningens status med ny teknik
Twittra det här

Citat

Det här är ett förtroendeuppdrag från Trafikverket. Vi använder oss av moderna metoder och en nyhet är att vi med hjälp av bildteknik kommer att analysera spårkomponenters tillstånd.
Göran Sandahl, Chef Mätenheten, Infranord