Infranord vinner uppdrag basunderhåll av järnvägsanläggningar Kust till Kustbanan, Väst

Infranord har tilldelats entreprenaden för basunderhåll av järnvägsanläggningar Kust till Kustbanan Väst som omfattar sträckorna Borås till Almedal, Borås till Värnamo samt Borås till Herrljunga. Anbudssumman uppgår till 222 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikverket.

-      Basunderhåll av järnvägsanläggningar Kust till Kustbanan Väst är ett stort och viktigt projekt för infrastrukturen i regionen och även för oss. Infranord har helt rätt kompetens för uppdraget samt erfarenhet av ingående bandelar. Uppdraget passar mycket bra in i Infranords affärsstrategi säger Jörgen Jumark, Regionchef södra, Infranord.

Entreprenaden startar 2019-04-01 och löper till 2024-03-31 med en optionsmöjlighet på två år.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom 10 dagar från det att tilldelningsbeslutet meddelats.

Helene Biström, VD Infranord, telefon 010-121 43 00
Jörgen Jumark, Regionchef Södra, Infranord, telefon 010-121 69 10

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Infranord har tilldelats entreprenaden för basunderhåll av järnvägsanläggningar Kust till Kustbanan Väst. Anbudssumman uppgår till 222 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikverket. Entreprenaden startar 2019-04-01 och löper till 2024-03-31 med en optionsmöjlighet på två år.
Twittra det här

Citat

- Basunderhåll av järnvägsanläggningar Kust till Kustbanan Väst är ett stort och viktigt projekt för infrastrukturen i regionen och även för oss. Infranord har helt rätt kompetens för uppdraget samt erfarenhet av ingående bandelar. Uppdraget passar mycket bra in i Infranords affärsstrategi.
Jörgen Jumark, Regionchef södra, Infranord