Stabil affär men svagare orderingång

Infranord kvartal 3, juli – september 2017

 • Orderingången under perioden var 438 MSEK (1 349)
 • Intäkterna uppgick till 1 086 MSEK (918)
 • Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (72 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 63 MSEK (56)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (0,41)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -87 MSEK (-103)

Infranord januari – september 2017

 • Orderingången under perioden var 2 271 MSEK (3 007)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 6 953 MSEK (7 068)
 • Intäkterna uppgick till 2 811 MSEK (2 810)
 • Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (200 MSEK, varav en positiv engångspost uppgående till 51 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 58 MSEK (156)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,43 kr (1,15)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -114 MSEK (-34)
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 784 (1 836)

-      Omsättningen för kvartalet ligger något högre än samma period föregående år och resultatet är bättre än motsvarande kvartal förra året. Sammantaget kan vi säga att vi har en stabil affär men svagare orderingång, en situation vi bedömer kommer att bestå ytterligare en tid, säger Infranords VD Helene Biström.

Helene Biström, VD Infranord, telefon 010 121 43 00
Lina Stolpe, CFO Infranord, telefon 010 121 28 08


Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Snabbfakta

Infranord Q3 2017 Stabil affär men svagare orderingång
Twittra det här

Citat

Omsättningen för kvartalet ligger något högre än samma period föregående år och resultatet är bättre än motsvarande kvartal förra året. Sammantaget kan vi säga att vi har en stabil affär men svagare orderingång, en situation vi bedömer kommer att bestå ytterligare en tid.
Helene Biström, VD Infranord