Stark orderingång under första kvartalet för Infranord

Report this content

Infranord delårsrapport januari - mars

Januari – mars

  • Orderingången under perioden var 2 030 (659) MSEK
  • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 8 612 (6 546) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 791 (892) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -65 (-44) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -52 (-37) MSEK
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -0,38 (-0,27) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50 (189) MSEK

– Vår historiskt höga orderstock skapar förutsättningar för en fortsatt långsiktig lönsamhet. Under kvartalet har vi bland annat tilldelats kontrakt för basunderhåll på Bergslagspendeln och Dalabanan och i Norge har vi fått i uppdrag att bygga en ny kraftledningsanläggning på Sörlandsbanan. Infranords ledningsresurser kan tack vare borttagna coronarestriktioner öka närvaron i projekten och bidra till ytterligare fokus på säkerhetsarbete och projektstyrning. Det råder för närvarande stor osäkerhet om hur kriget i Ukraina kommer påverka Infranords verksamhet framöver, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.

För mer information kontakta:

Henrik Löfgren, VD Infranord

Telefon: 010-121 70 00

henrik.lofgren@infranord.se
 

Charlotte Lindahl, CFO Infranord

Telefon: 010-121 28 18

charlotte.lindahl@infranord.se

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 750 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar