• news.cision.com/
  • Insplorion/
  • Insplorion startar en förstudie tillsammans med ett globalt företag inom batterisensorteknologi

Insplorion startar en förstudie tillsammans med ett globalt företag inom batterisensorteknologi

Report this content

Ett världsomspännande sensor- och teknikföretag med verksamhet inom personfordon-, tunga fordon- och industrisektorn investerar cirka 50 000 dollar i en förstudie där Insplorions batterisensor kommer att testas i litiumjonbatteriers pouchceller.

Förstudien kommer att fokusera på att undersöka hur Insplorions batterisensorteknologi NanoPlasmonic Sensing kan förbättra ett befintligt batterihanteringssystem (BMS) och skapa bättre mätningar av State-of-Charge (SoC) och State-of-Health (SoH) än vad som för närvarande är möjligt. BMS är den del i ett batteripaket som styr och sätter gränser för den totala prestandan i batteriets hälsa och säkerhet. Bättre uppskattningar av SoC och SoH möjliggör bättre optimerade batterifunktioner såsom kortare laddningstid, längre driftstid och förbättrad batterihälsa. Inom studien kommer fokus vara hårdvarurelaterade områden som kemisk och mekanisk stabilitet och mjukvarurelaterade områden som sensorsignalkorrelation till SoC för olika förhållanden.

”Det är positivt att vi ser en industriell investering i att utröna hur vår batterisensor kan ge ett mervärde till deras befintliga batteristyrsystem. Det är ett naturligt steg i vår utveckling från pågående interna och EU-finansierade projekt och kan vara ett första steg i en lång och värdefull relation”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com


 

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen offentliggjordes den 2 juli 2020.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är positivt att vi ser en industriell investering i att utröna hur vår batterisensor kan ge ett mervärde till deras befintliga batteristyrsystem. Det är ett naturligt steg i vår utveckling från pågående interna och EU-finansierade projekt och kan vara ett första steg i en lång och värdefull relation.
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion