Dela

Kontakt

 • Insplorion AB
  Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A, 413 90, GÖTEBORG
  +46 (0)31 3802695
  http://www.insplorion.com
 • Citat

  Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter.
  Patrik Dahlqvist, VD
  Att IP-positionen för vår luftkvalitetssensor nu har stärkts, med ett beviljat patent i EU, passar mycket bra i tid eftersom vi nu närmar oss dess marknadsintroduktion
  Elin Langhammer, CTO Insplorion
  Vi är glada över att ha professor Biswal som en ny användare av vår NPS-teknik och är övertygade om att hennes arbete kommer fortsätta visa fördelarna med att kombinera akustiska och optiska realtidsmätningar för applikationer kring mjuka material.
  Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
  Att Kao som konsumentproduktföretag nu köper ett av våra forskningsinstrument är ett genombrott. Det signalerar att vår teknik har blivit etablerad, välkänd och mogen och kan göra språnget från akademisk forskning till produktutveckling inom industrin. Det är också spännande att det här är Meiwafosis första försäljning och den första i Japan
  Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
  Vårt batterisensorprojekt har tidigare stått sig väl i konkurrens om europeisk finansiering och vi är nu glada att även gassensorplattformen bevisligen har både den tekniska och marknadsmässiga kvalité som krävs för finansiering via SME-programmet
  Patrik Dahlqvist, VD insplorion
  Vi har tidigare i år sett hur konkurrenskraftig vår batterisensorteknologi är när vi vann det europeiska bidraget från Eurostars i hård konkurrens. Att batterisensorpatentet nu blir godkänt inom EU, som förväntat, men även för den viktiga kinesiska marknaden, stärker vår position i våra dialoger med branschen och potentiella licenstagare.
  Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
  För det andra är denna typ av kontraktsforskningstjänst ett nytt och lovande sätt att främja Insplorions NPS-teknik och vi tror att den kan ha stor inverkan på den långsiktiga försäljningen, särskilt i Asien och Stillahavsområdet.
  Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
  Vi har sett ett växande behov från både akademi och industri för kontraktsforskningstjänster inom en rad områden relaterade till biologisk och materialvetenskaplig ytvetenskap. Våra medarbetare är ledande experter inom Insplorions NPS-teknik och med teknikens mångsidighet, robusthet och effektivitet kommer det att vara ett viktigt vetenskapligt verktyg för att driva fram affärsmålen för OmniCoLab och utöka marknaden för NPS-teknologin.
  Dr. Ahram Kim, VD OmniCoLab Inc
  Detta kompetenscenter kommer påskynda omställningen till en fossilfri energimarknad. Att våra batterisensorer är en viktig del i framtagandet av smarta battericeller inom centret är självklart stimulerande. Extra betydelsefullt är uppslutningen bland privata aktörer där vi genom centret kommer kunna stärka existerande och skapa nya samarbeten
  Patrik Dahlqvist
  ”Vi är mycket glada att våra aktieägare ser potentialen i bolaget och ger oss möjlighet att nu ta vår första volymprodukt till marknaden. Efterfrågan på kostnadseffektiva mätnoggranna luftkvalitetsensorer är avsevärd och vi ser fram emot att få börja fylla den.”
  Patrik Dahlqvist
  Urban Flows Observatory har anseendet såväl som kompetensen och kunskapen för att testa våra sensorer i verkliga förhållanden. Det kommer att gynna vår tekniska utveckling och vår internationella marknadsföring.
  Patrik Dahlqvist
  Vi är mycket glada att kunna vidga användningsområdet för vår NOx-sensor tillsammans med Stenhøj. Anpassningen till mätning för bilbesiktning blir ett användningsområde mellan våra forskningsinstrument och vår luftkvalitetsensor. Med stärkt lagstiftning inom området kan framtida försäljning dessutom bli betydande
  Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera