Ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument

Report this content

En ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument. Köpet följer en hyresperiod på sex månader, under vilken företaget har utvärderat möjligheterna, med Insplorions Nanoplasmonic Sensing (NPS) teknik, för att studera och optimera batterier för olika applikationer. Ordervärdet är ca 500 000 kr efter avdrag för distributörs- och hyresavgifter.

Idag finns ett behov på marknaden av mätinstrument som ger information om kemiska processer inuti batterier under drift. Insplorions NPS-teknik fyller detta tomrum genom att mäta kemiska processer och temperaturförändringar inuti batterier. Denna information är viktig för att kunna optimera batteripack under användning, vilket är syftet med Insplorions inbyggda batterisensorer.  Möjligheten att få data från insidan av batteriet, där andra tekniker endast mäter spänning, temperatur och ström på utsidan, kan möjliggöra mer effektiv batterianvändning som till exempel ökad körsträcka och snabbare laddning.

Utöver nyttan inom inbyggda sensortillämpningar är informationen från Insplorions teknik viktig under test- och utvecklingsfasen av batterier för fordonsindustrin. Bland annat vid val av olika batterikemier, celltyper och cellstorlekar samt vid optimering av batteripackets styrsystem. Med denna information kan tiden för att utveckla nya och förbättrade batterier förkortas avsevärt.

”Det är naturligtvis mycket positivt att en ledande tysk fordonstillverkare, som vi har samarbetat med under senaste året, ser hur vår teknik positivt bidrar till deras elektrifieringsstrategi och att de nu väljer att bli vår kund med ett långsiktigt engagemang. Det är av strategiskt värde för oss att ha vårt instrument på utvecklingsavdelningar hos fordonstillverkare eftersom detta påskyndar hastigheten att anamma vår teknik som en inbyggd sensor i framtiden", säger Patrik Dahlqvist VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Insplorion AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 september 2021.

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är naturligtvis mycket positivt att en ledande tysk fordonstillverkare, som vi har samarbetat med under senaste året, ser hur vår teknik positivt bidrar till deras elektrifieringsstrategi och att de nu väljer att bli vår kund med ett långsiktigt engagemang. Det är av strategiskt värde för oss att ha vårt instrument på utvecklingsavdelningar hos fordonstillverkare eftersom detta påskyndar hastigheten att anamma vår teknik som en inbyggd sensor i framtiden.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion