• news.cision.com/
  • Insplorion/
  • Insplorions projekt för multiplex NPS-batterisensorer beviljas 1,9 miljoner kronor från Vinnova

Insplorions projekt för multiplex NPS-batterisensorer beviljas 1,9 miljoner kronor från Vinnova

Report this content

Vinnova har beviljat 1 908 800 kronor till projektet "A multiplex nanoplasmonic battery sensor for improved battery management". Detta nya projekt är en fortsättning på det tidigare framgångsrika projektet inom Smartare Elektroniksystem-programmet som genomförts tillsammans med RISE.

Insplorion och RISE avslutade nyligen projektet ”Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for Battery Monitoring” inom Smartare Elektronikystem-programmet. Det var ett framgångsrikt projekt som resulterade i kostnadseffektiva komponenter för batterisensorn, särskilt komponenter i anslutning till den optiska fibern. Resultaten från projektet har använts på Insplorions batteriplattform och tillämpas till exempel i den pågående implementeringen av sensorn i batterisystem. 

Det övergripande målet med dessa utvecklingsprojekt är att minimera kostnader och lösa säkerhetsfrågor som begränsar bredare marknadsetablering av litiumjonbatterier. Detta kan uppnås genom att informationen om batteristatus i batterihanteringssystemet kommer från ”interna” mätningar i enskilda battericeller i stället för "externa" mätningar på cell / paketnivå. I detta projekt kommer vi vidareutveckla vår cellinterna fiberoptiska NanoPlasmonic Sensing-teknik genom att förbättra multi-sensormätningen och fiberns skyddande beläggningar.  

För att uppnå detta har ett konsortium bildats med nödvändig expertis; en expert på NanoPlasmonic Sensing (Insplorion), en fiberoptisk komponentspecialist (RISE) och en expert på tunna skyddande polymerbeläggningar (Mittuniversitetet). 

"Vårt arbete kommer att möjliggöra multiplexa operando-mätningar av batteriets inre cellstatus med hjälp av direkta mätningar av batteriets förändringar av kemiska egenskaper och cellinterna temperatur", säger Elin Langhammer, grundare och CTO för Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com


 

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen offentliggjordes den 29 maj 2020.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media