Insplorions projekt för multiplex NPS-batterisensorer beviljas 1,9 miljoner kronor från Vinnova

Vinnova har beviljat 1 908 800 kronor till projektet "A multiplex nanoplasmonic battery sensor for improved battery management". Detta nya projekt är en fortsättning på det tidigare framgångsrika projektet inom Smartare Elektroniksystem-programmet som genomförts tillsammans med RISE.

Insplorion och RISE avslutade nyligen projektet ”Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for Battery Monitoring” inom Smartare Elektronikystem-programmet. Det var ett framgångsrikt projekt som resulterade i kostnadseffektiva komponenter för batterisensorn, särskilt komponenter i anslutning till den optiska fibern. Resultaten från projektet har använts på Insplorions batteriplattform och tillämpas till exempel i den pågående implementeringen av sensorn i batterisystem. 

Det övergripande målet med dessa utvecklingsprojekt är att minimera kostnader och lösa säkerhetsfrågor som begränsar bredare marknadsetablering av litiumjonbatterier. Detta kan uppnås genom att informationen om batteristatus i batterihanteringssystemet kommer från ”interna” mätningar i enskilda battericeller i stället för "externa" mätningar på cell / paketnivå. I detta projekt kommer vi vidareutveckla vår cellinterna fiberoptiska NanoPlasmonic Sensing-teknik genom att förbättra multi-sensormätningen och fiberns skyddande beläggningar.  

För att uppnå detta har ett konsortium bildats med nödvändig expertis; en expert på NanoPlasmonic Sensing (Insplorion), en fiberoptisk komponentspecialist (RISE) och en expert på tunna skyddande polymerbeläggningar (Mittuniversitetet). 

"Vårt arbete kommer att möjliggöra multiplexa operando-mätningar av batteriets inre cellstatus med hjälp av direkta mätningar av batteriets förändringar av kemiska egenskaper och cellinterna temperatur", säger Elin Langhammer, grundare och CTO för Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com


 

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen offentliggjordes den 29 maj 2020.

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera

Media

Media