Nyckelpersonal och styrelse tecknar i bolagets incitamentsprogram

Report this content

Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknar sig inom bolagets olika incitamentsprogram som fastslogs vid årsstämman 13 april. Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknar sig för totalt 156 500 teckningsoptioner och bolaget tillförs 570 440 kr via likvid. Programmet är i stort fulltecknat förutom den del som reserverats för rekryteringar i närtid. 

Vid årsstämman 13 april tidigare i år beslutades att bolaget skulle emittera upp till 172 700 teckningsoptioner riktat till bolagets nyckelpersoner samt styrelse i två olika incitamentsprogram. Syftet är att knyta personal och nyckelkompetens till bolaget, underlätta rekrytering, samt att anställda ska få incitament för långsiktig värdeutveckling som sammanfaller med ägare. Likaså vara ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter.

”Jag är glad och stolt att Insplorions team och styrelse har valt att delta i incitamentsprogrammen då det starkt signalerar den framtidstro som vi alla har i bolaget”, kommenterar VD Patrik Dahlqvist.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media