Johan Rask utses till VD på Insplorion

Report this content

Styrelsen i Insplorion meddelar idag att man utsett Johan Rask till ny VD i Insplorion med tillträde den 1 februari 2022. Johan Rask har bred erfarenhet från tidigare anställningar och uppdrag, och styrelsen bedömer att han är rätt person att driva bolagets kommersialiseringsarbete vidare i en ny fas.

I samband med att nuvarande VD Patrik Dahlqvist erbjudits spännande möjligheter i en annan bransch har styrelsen efter sommaren fört en dialog med Patrik kring bolagets behov och fokus framgent. Gemensamt har man kommit till slutsatsen att det nu är ett lämpligt tillfälle att genomföra denna förändring. Patrik fortsätter som VD tills Johan Rask tillträder den 1 februari 2022.

”Med ett tydligt mål att driva på affärer, processer och resultat har Johan Rask rätt profil som ny VD i Insplorion. Vi är övertygade om att han med sitt ledarskap, analytiska förmåga, och erfarenhet av affärsutveckling i teknikintensiva bolag såsom Abigo Medical och Mölnlycke Healthcare starkt kan bidra till bolagets utveckling under de kommande åren. Vi vill samtidigt tacka Patrik för den gedigna insatsen att utveckla Insplorion från koncept till etablerat bolag, och önskar honom all framgång i sitt nya uppdrag”, säger Jonas Ehinger, styrelseordförande i Insplorion.

”Jag är väldigt stolt och glad över att få styrelsens förtroende att leda Insplorion vidare tillsammans med teamet, våra partners och inte minst våra kunder. Vi har en spännande tid framför oss där vi gemensamt kommer arbeta intensivt för att ytterligare kommersialisera Insplorions unika teknologi”, kommenterar tillträdande VD Johan Rask

"Det är med blandade känslor jag nu valt att lämna detta fantastiska team och bolag. Mitt förtroende för bolaget är oförändrat positivt och jag är mycket glad att Johan Rask tar över och fortsätter denna resa. De riktigt stora stegen ligger fortfarande framför Insplorion”, kommenterar Patrik Dahlqvist, avgående VD.

Under senaste åren har Insplorion vuxit och utvecklats inom sina affärsområden där även nu vätgassensor tillkommit. Tillsammans med batterisensorn positionerar dessa bolaget ännu tydligare som en faktor i övergången till fossilfria och effektiva energisystem.

Frågor besvaras av:
Jonas Ehinger, Styrelseordförande i Insplorion AB, +46 709 73 47 92 eller
ehinger.jonas@gmail.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Insplorion AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 08:00, den 15 november 2021.

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media