Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 10 februari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 8 stycken. Inga konvertibler kvarstår för framtida omvandling. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 7 132 362. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 59 701. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 192 063. Konverteringspriset blir 13,4 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 800 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 069 854,63 kr.

Detta var sista konverteringen för den tranchen som genomfördes 22 januari 2018. Finansieringsavtalet med ESGO har möjliggjort en ökad utvecklingstakt för bolagets batteri- och luftkvalitetsensorer, samt varit gynnsamt vid erhållandet av anslagsfinansiering. Framöver kommer i första hand andra finansieringsvägar att väljas.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera